Nyskolen i Oslo

Skolebetaling

Hvor mye koster det i måneden å gå på Nyskolen? 

  • På barnetrinnet er den totale månedlige betalingen fra august 2016 kr 1555,-
  • På ungdomstrinnet er den totale månedlige betalingen fra august 2016 kr 1870,-

Man betaler 11 måneder i året (ikke i juli).

Fra 1. august 2017 kommer den totale månedlige betaling å bli:

  • På barnetrinnnet kr 1600,-
  • På ungdomstrinnet kr 1925,-

Hva består skolebetalingen av?


Månedlige skolepenger barnetrinn: Kr 1255,-

eller

Månedlige skolepenger ungdomstrinn: Kr 1570,-

pluss

Kapitaltilskudd på kr 300,- per mnd. for hver husstand - ikke per elev.

Kapitaltilskuddet går fram til sommeren 2018 til husleiegarantien vår. Fra høsten 2018 vil vi ha nok penger på kontoen hvorpå beløpet vil bli redusert eller tatt bort.

Hvor mye betaler man i FORSKUDDSBETALING?

- Nye elever betaler etter inntak en forskuddsbetaling på tre måneder (høsten 2016 kr 3765,- for barnetrinnselever og kr 4710,- for ungdomstrinnselever). Dersom eleven sier opp sin skoleplass ved Nyskolen, dekker disse pengene skolebetalingen i oppsigelsesperioden, som er på tre måneder. Dersom eleven skal gå ut av 10. klasse ved Nyskolen er det ikke nødvendig å si opp skoleplassen. Forskuddsbetalingen brukes også da til å dekke de siste tre månedene før skoleslutt (april, mai og juni). Forskuddsbetalingen vil her være fordelaktig for de foresatte, siden den dekker oppsigelsesperioden uavhengig om den månedlige skolebetalingen har økt siden forskuddsbetalingen ble betalt inn.

 

ER DET GEBYR FOR Å TREKKE SEG FRA SKOLEPLASSEN?

- For elever som har begynt på Nyskolen er det intet gebyr dersom skoleplassen sies opp. For elever som har skrevet kontrakt med skolen, men trekker seg fra tilbudt plass før de har startet, vil det bli fakturert et gebyr tilsvarende én måneds skolebetaling. Den reelle kostnaden for skolen når noen trekker seg rett før skolestart i august er mye høyere, og vi ber om at de som er usikre på om de ønsker å motta eller beholde tildelt plass er åpne med skolen om dette fra et så tidlig tidspunkt som overhodet mulig.

 

KONKRET FORKLARING PÅ FORSKUDDSBETALING

Alle nye elever på Nyskolen får faktura før de starter, som er en forskuddsbetaling. Pengene settes på en egen konto, og tas først ut derfra når eleven en gang skal slutte på skolen. 

 
For en elev som starter høsten 2016 på barnetrinnet, vil forskuddsbetalingen på 3765 kronene stå på en konto helt til eleven skal slutte på Nyskolen. Dersom familien for eksempel skal flytte 1. desember 2017, når eleven går i 2. klasse, må foreldrene si opp plassen tre måneder før det, for vi har tre måneders oppsigelsestid. Foreldrene må altså si opp skoleplassen innen 1. september, og da vil de 3765 kronene dekke skolebetaling for september, oktober og november 2017, og de får ingen faktura disse tre siste månedene eleven går på Nyskolen. 
 
Dersom eleven går alle ti år på grunnskole på Nyskolen, dekker de 3765 kronene skolebetaling for april, mai og juni 2026. 

 

 

Elev munch

 

 

The community

Du er her: Home Skolebetaling