Nyskolen i Oslo

Styrets medlemmer

Styrets medlemmer 2016-2017

Styreleder Alexander Berg eksternt styremedlem
fast medlem Kathleen Morley Foreldrerepresentant
fast medlem Morten Buan
Foreldrerepresentant
vara Heidi Christine Øverland Foreldrerepresentant
vara Annika Malmø Foreldrerepresentant
fast medlem Bjarke Sahl Ansattrepresentant
fast medlem Jónína Arnórsdóttir Ansattrepresentant
vara Gloria Anzjøn Ansattrepresentant
vara Mikael Kleveby Ansattrepresentant
fast medlem Arild Holland Forum Ny skole
fast medlem Are Tron Stokke Hansen Forum Ny skole
vara Stig Røyrvik Forum Ny skole
     
Elevrådsleder og Daglig leder har møte- og uttalerett på styremøter:  
     
  Håvid Hagen  Elevråd (leder)
vara   Elevråd (nestleder)
  Sunniva Sandanger Fungerende daglig leder

The community

Du er her: Home Styrets medlemmer