Nyskolen i Oslo

Hva bør en skolestarter kunne?

gapahuklaging

 
  Vi ønsker oss spill-levende, lykkelige og kreative skolestartere.
  Kreativiteten blomstrer når eleven er trygg,
  og trygghet skapes best gjennom toleranse og kjærlighet.
  Barn som opplever trygghet og betingelsesløs kjærlighet hjemme,
  tar med seg det i bagasjen når de begynner på skolen,
  og deler det generøst med hele skolesamfunnet.

 

Oransje p tur lvetannkranser

 

Nyskolen er en skole som er svært opptatt av at elevene skal ha mulighet til å jobbe fokusert, bli kunnskapsrike, vite hvordan de selv lærer best og greier å fordype seg i et tema. Vi er også opptatt av at elevene skal få med seg de grunnleggende kunnskapene som av og til er kjedelige eller tar lang tid å øve seg på. Begge disse aspektene av læring krever imidlertid trygghet, og en lekende, fantasifull start på skolegangen, hvor elevenes eget initiativ og personlige kreativitet blir sett og verdsatt, ser vi på som den beste starten.

 benjamin 7

En liste som verserer på diverse forum i USA har tydeliggjort hvilke ting det er som VIRKELIG teller for å gi barna en god start på skolegang og livet generelt. Dette er det vi alle kan ønske oss for barna våre:

 

De bør vite at de er elsket, fullstendig og betingelsesløst, hele tiden.

De bør vite at de er trygge og ha lært hvordan de kan oppføre seg trygt ute blant andre, i forskjellige situasjoner. De bør vite at de kan stole på instinktene sine og at de aldri trenger å gjøre noe som føles galt, uansett hvem det er som ber dem om det. De bør vite at de har personlige grenser som ingen får krysse, og at familiene deres vil støtte dem i det.

De bør kunne le, tøyse, tulle og bruke fantasien. De bør vite at det alltid er greit å farge himmelen oransje, og gi katter seks bein.

De bør kjenne sine egne interesser og bli oppmuntret til å følge dem. Hvis interessen for å lære tall ikke har kommet enda, bør foreldrene innse at de kommer til å oppdage dem tidsnok, og heller la dem fordype seg i romskip, tegning, dinosaurer eller sandkasselek.

De bør vite at verden er fantastisk, og at de også er det. De bør vite at de har evne til å være vidunderlige, enestående, kreative, medfølende og utrolige. De bør vite at det er like stor verdi i å sitte ute og flette blomsterkranser, lage sølekaker og bygge hytte som det er i å øve på bokstaver. Jo yngre barnet er, desto mer alvor er det i å verdsette de første aktivitetene.

Foreldrene, på sin side, bør vite:

At alle barn lærer å gå, snakke, lese og regne i sitt eget tempo, og at innlæringsfarten ikke vil ha noen innvirkning på hvor GODT de lærer å gå, snakke, lese eller regne.

At den største enkeltfaktoren som påvirker akademiske ferdigheter er det å bli lest for. Ikke ordkort, ikke arbeidsbøker, ikke barnehager med spesielle fokus, ikke blinkende leker eller datamaskiner, men ganske enkelt det at mor eller far tar seg tid til å lese for barna sine hver kveld - og gjerne om dagen også!

At det å være den smarteste eller flinkeste eleven i klassen aldri har hatt noen sammenheng med det å være lykkeligst. Vi er så opphengt i å prøve å gi barna våre ”fordeler” at vi gjør livene deres like aktivitetsfylt og stresset som våre egne. En av de største fordelene vi kan gi barna våre er en enkel, bekymringsløs barndom.

At barna våre fortjener å bli omgitt av bøker, natur, kunstmaterialer og frihet til å utforske. De fleste av oss kunne kvittet seg med 90% av barnas leker, og de ville ikke savne dem. De eneste tingene som er viktige er leker å bygge med, som lego og klosser, kreative leker som kunstmaterialer , musikkinstrumenter og utkledningstøy – og bøker, bøker og atter bøker. (Det beste stedet å finne alt dette er et loppemarked, hvor det i tillegg ikke koster nesten noen ting.)

At barna trenger frihet til å utforske tingene rundt seg – å kna brøddeig og lage kliss, å bruke maling og plastelina og glitter ved kjøkkenbordet selv om det ender opp overalt, å ha et sted i hagen hvor det er greit å grave og skitne seg til.

At barna trenger mer av oss. De trenger at vi lytter til hva de har opplevd, blir med dem og leker og lager ting, leser historier og tøyser og tuller sammen. De trenger at vi går turer med dem og at vi holder ut å rusle i barnas eget tempo. De trenger å få bli med oss å rydde, vaske og å lage middag fra de er små, selv om det tar dobbelt så lang tid og blir dobbelt så mye arbeid. De fortjener å vite at vi prioriterer dem og at vi virkelig liker å være sammen med dem.

The community

Du er her: Home Om Nyskolen Hva bør en skolestarter kunne?