Nyskolen i Oslo

Ord til ettertanke 1

 

DSC00022

 

 

 

 

.

“VI”, "HVERANDRE" og "SELVSTENDIGHET"

Ord til ettertanke inspirert av Mosse Jørgensens tanker i boka ”Hverandre”.

Av Laila Lerum Thunes

 

Mosse Jørgensen stiller i boken sin "Hverandre" et essensielt spørsmål: "Ønsker vi mennesker i samfunnet som er opptrent i å sitte stille og finne seg i det som skjer med dem?"

Vi har en formålsparagraf for skolen som sier at vi skal ha selvstendige mennesker og dette ønsker vi på Nyskolen å ta på alvor. Vi stiller oss derfor spørsmålet: "Hvordan kan vi sammen bidra til å skape arbeidsfellesskap som gir trygghet nok til å beherske nye situasjoner, fordi vi har viten om hvordan vi kan takle dem, oversikt og innsikt eller kjenner løsningen på praktiske problemer? Hvordan kan vi lære av hverandre ut fra vår forskjellighet?" Det er utfordrende å skulle lære bort noe, når vi alle har forskjellige briller og ser med egne briller. Vi må derfor enes om noe som er grunnleggende; viktigheten av å ha et fellesskap.

Selvstendighet og respekt for forskjellighet er viktig for Nyskolen og stadfestet i Manifestet.

Det blir derfor viktig at vi alle jobber sammen om å skape et trygt felleskap, slik at alle får en mulighet til å oppleve at felleskapet er nødvendig for å nå målene og at gjensidige hensyn er nødvendige i kameratskapet. Vi trenger ingen diskusjon om harde eller myke metoder til å lære hverandre å leve sammen på en god måte, vi trenger en diskusjon om hvordan vi skal innrette skolen for å lære hverandre hva vi må ha for å klare oss i livets forhold.

Det betyr blant annet at vi tar hensyn, lærer takt og høflighet, at vi lærer hvordan vi opptrer i forskjellige situasjoner og å respekterer vårt eget og andres arbeid. Det betyr at vi kan leve sammen med hverandre på en ordentlig måte, i skolehverdagen, i familien, med venner og ellers i livet.

IMG 2228

The community

Du er her: Home Om Nyskolen Ord til ettertanke 1