Nyskolen i Oslo

Sosialt fokus på Nyskolen

Pokemonkort

På Nyskolen har elevene mye tid til å jobbe med sosiale relasjoner. Vi har to lange pauser med utelek, og mye samtale og diskusjon i undervisningstimer og møter. De som jobber på skolen følger elevene tett, og hjelper dem å løse konflikter, være inkluderende og å øve på selvhevdelse og å si fra på en god måte dersom noen ikke er så greie. 

Dette hjelper elevene sosialt - men også faglig. Les gjerne denne artikkelen fra Utdanningsdirektoratet om hvor viktig det er at skoler jobber med det sosiale miljøet til elevene.

 

The community

Du er her: Home Nyheter Sosialt fokus på Nyskolen