Nyskolen i Oslo

Om Nyskolen

omnyskolen

 

På Nyskolen i Oslo lærer elevene å ta ansvar, utvikle eget initiativ, og ha medbestemmelse i et demokratisk fellesskap. Elevene kan fordype seg og arbeide fokusert innenfor forskjellige temaer. Vi verdsetter personlig innsats og engasjement og ønsker å gjøre det mulig for elevene å få mer ut av skoletiden, både faglig og sosialt.

Med grunnpillarene direkte demokrati, aldersblanding, elevinitiativ og ansvarslæring ønsker vi at våre elever vokser opp som gode rollemodeller som bidrar til å utvikle samfunnet i en mer humanisert retning. Skolen jobber for at elevene skal:

• preges av demokratiske verdier og være aktive deltakere i skolesamfunnet

• ønske å ivareta og bidra til å ivareta medmennesker

• oppleve skolen som et trygt, utviklende og meningsfylt fellesskap

• lære å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter de trenger i ulike situasjoner

• være nysgjerrige og oppleve glede ved kunnskap og arbeid

• kunne tenke kritisk og reflekterende om situasjoner de befinner seg i

• kunne handle slik at de når mål de setter seg

 

995651 10204495519646225 1269463685680956859 n

 

23. august 2004 skrev vi norsk skolehistorie. Da var det første skoledag for alle barn og voksne på Nyskolen i Oslo, og mange års drømmer og arbeid ble til virkelighet. Siden den gang har vi sammen med elevene gjort skolen til det den er i dag – og vi er i stadig utvikling.

Nyskolen vektlegger

  • et trygt fellesskap med vennskap på tvers av alder
  • individuell utvikling og evne til å arbeide fokusert
  • aldersblandede faggrupper
  • fleksible faggrupper etter behov og interesser
  • utvikling av elevenes initiativ og ansvarlighet
  • demokratisk felleskap ved saksmøter og gruppesamtaler
  • tverrfaglighet
  • godt foreldresamarbeid

Hele skolen samles daglig, og vi lager et varmt fellesmåltid til lunsj hver dag. Vi har fine, lyse lokaler i Østerdalsgata 7A på Vålerenga. Skolen er barnas samfunn. Der skal det være godt å være.

Stiftelsen Nyskolen i Oslo
Stiftelsen Nyskolen i Oslo er skolens eier og de ansattes arbeidsgiver. Det er en selvstendig stiftelse som springer ut av den landsdekkende organisasjonen Forum Ny Skole som arbeider for å skape Nyskoler over hele landet og dermed endre den norske skolehverdagen.

 

Mer om hva Nyskolen er

 

 

The community

Du er her: Home Om Nyskolen Om Nyskolen