Nyskolen i Oslo

Nasjonale prøver

Årstrinn 8. og 9. tar prøvene i september, mens 5. trinn tar dem i oktober. 

Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Les mer om nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets nettsider 

Nyskolens elever tar de nasjonale prøvene, men vi vektlegger å ha et avslappet forhold til dette. Vi legger ikke press på elevene for å gjøre det bra, og legger ikke inn mange øvetimer i forkant for å bedre skolens resultat. Like fullt har Nyskolens elever alltid gjort det bra på de nasjonale prøvene.

 

 

The community

Du er her: Home Nyheter Nasjonale prøver