Nyskolen i Oslo

Hvor mange skoleplasser har Nyskolen i Oslo?

Nyskolen i Oslo har plass til 100 elever. 

IMG 0587

I utgangspunktet ønsket vi å ha 10 elever på hvert trinn, 1. til 10. Etterhvert så vi imidlertid et sterkt behov for et noe større ungdomstrinn. Nå har vi alltid minimum 36 elever på ungdomstrinnet, og dermed maksimalt 64 elever på barnetrinnet. 

Antallet elever på hvert trinn på ungdomstrinnet vil typisk ligge på 12-14. Ved inntak tar vi inn 13 på hvert trinn.

Antallet elever på hvert trinn på barnetrinnet er vanligvis på 9-10, men det er vanlig at en eller to klasser er mindre enn dette. Ved inntak tar vi inn inntil 10 på hvert trinn.

Vanligvis vil enkelte søkere bli prioritert foran andre pga f eks kjønnsprioritering.  (Se også vårt inntaksreglement)

The community

Du er her: Home Om Nyskolen Hvor mange skoleplasser har Nyskolen i Oslo?