Nyskolen i Oslo

Nytt nettsted for Nyskolen

Nyskolens nye hjemmesider er underveis! Ta gjerne en titt her.

7. trinn 2018/19

Det vil ikke bli tatt inn nye elever i 7. trinn skoleåret 2018/19. 

Dette ble vedtatt på styremøtet 12. desember 2017. 

Mobiltelefoner på skolen

 Ungdomsskole

 

Mange av skolens elever har mobiltelefon, og bruker den både til nyttige og mindre nyttige ting - bussbillett, oppslagsverk, film, spill og sosiale medier. Ofte kan det synes som om mobiltelefonbruk kommer i veien for andre ting - både sosialt samvær og fokus på læringsaktiviteter. Denne problemstillingen dukker opp på alle landets skoler, og en vanlig løsning er å innføre "mobilfri sone". Uten å ta dette opp med elevene, blir den mobilfrie sonen innført på hele skolen, og noen ganger til og med utenfor skolens område. 

Nyskolens elever er vant med å få en god forklaring på alle eventuelle restriksjoner som blir innført. At mobiltelefonbruk forstyrrer og gjør elevene ukonsentrert i timene er et godt argument, som gjør at våre ungdomsskoleelever aksepterer å ikke bruke telefonen sin utenom pausene.  At mobiltelefonbruk gjør at det blir vanskelig å avslutte pausen og komme tidsnok til timene, og gjør at det blir mindre tid til lek er et argument som gjør at barnetrinnselevene aksepterer å låse sin telefon inn i "mobilhotellet" i løpet av skoledagen.

36f2d124344541268706cc3f86ef1c04.jpg

På flere av Oslos barneskoler samles elevene utenfor skoleporten med sine mobiltelefoner før skolestart. Mange små får her sin første introduksjon til spennende og "forbudte" ting på Youtube. På enkelte skoler prøver de å løse problemet ved å innføre mobilfri sone også utenfor skolen. På Nyskolen er alle elever velkomne til å komme tidlig til skolen, ikke bare til skoleporten, men helt inn. Vi ønsker å skape en koselig og rolig atmosfære som start på dagen. En voksen tar i mot og hilser på hver elev som kommer inn. Av og til er det gitarspilling. Mange elever har med mobiltelefon eller iPad/nettbrett, og de er velkomne til å sitte og se på Youtube, spille spill og høre musikk i denne rolige tiden før skolen starter. Den voksne følger med på dynamikken mellom elevene og hva de ser på, minner om reglene dersom noe ikke er greit å se, og tar opp med elevene om det skjer utestenging eller lignende. Det er klare regler for hva som ikke er lov å se på - som er vedtatt i fellesskap på skolens saksmøte. 

Dette er et godt eksempel på at voksne og barn som snakker sammen finner bedre løsninger! Nyskolens dialogiske pedagogikk burde innføres på alle landets skoler, men er et mål man må se langt etter når skoler blir større og større. Et godt fungerende skolefelleskap kan ikke være mye større enn 100 elever. Alle skal ha muligheten til å bli sett og hørt, og alle skal kunne møtes i ett og samme rom og ta beslutninger sammen. En slik erfaring med direkte demokrati er uvurderlig i dagens samfunn. 

 

 

 

Nasjonale prøver

Årstrinn 8. og 9. tar prøvene i september, mens 5. trinn tar dem i oktober. 

Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Les mer om nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets nettsider 

Nyskolens elever tar de nasjonale prøvene, men vi vektlegger å ha et avslappet forhold til dette. Vi legger ikke press på elevene for å gjøre det bra, og legger ikke inn mange øvetimer i forkant for å bedre skolens resultat. Like fullt har Nyskolens elever alltid gjort det bra på de nasjonale prøvene.

 

 

Første skoledag 2017 2018

Første skoledag for Nyskolens elever er på mandag, og vi håper alle synes de har hatt nok ferie og gleder seg til å komme på skole igjen. Alle ansatte gleder seg i hvert fall til å møte elevene sine, både gamle og nye, og ta fatt på et nytt skoleår.  

 
Vi har tidligere orientert om at alle starter klokka 8:30, men her er det blitt en endring: 
 
Barnetrinnselevene starter i Ringen klokka 08:30, og de nye elevene (uansett trinn) er velkomne til å ha med seg foresatte. Daglig leder og lærerne vil ønske alle velkommen, og vår nye helsesøster vil også presentere seg for elever og førsteklasseforesatte. Første skoledag slutter klokka 12. (SFO vil starte opp kl 12 i Spisesalen i 3. etg denne dagen.)
 
 Ungdomsskoleelevene har oppstart først klokka 12:30, og kan møte i Ringen i 2. etg. De avslutter dagen til vanlig tid klokka 15. 
 
IMG 5966
 

Underkategorier

The community

Du er her: Home Nyheter