Nyskolen i Oslo

Meny

 

Menyen uke 4-6

Les mer …

Søknad om redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling er mulig for foresatte som har en samlet inntekt på under 3G (1G er dette skoleåret kr 92 576,-). Dette kan dokumenteres med f eks ligningsattest. Har man en samlet inntekt på over 2G, må både ligningsattest og dokumentasjon på spesielt høye utgifter vedlegges søknaden.

Vi minner om at de som ønsker å søke redusert skolebetaling for kommende skoleår, må sende søknad og inntektsopplysninger til styret innen 1. juni. Søknadsskjema finnes her.  

 

Skolebetaling

Hvor mye koster det i måneden å gå på Nyskolen? 

  • På barnetrinnet er den totale månedlige betalingen fra august 2017 kr 1600,-
  • På ungdomstrinnet er den totale månedlige betalingen fra august 2016 kr 1925,-

Man betaler 11 måneder i året (ikke i juli).

Hva består skolebetalingen av?


Månedlige skolepenger barnetrinn: Kr 1300,-

eller

Månedlige skolepenger ungdomstrinn: Kr 1625,-

pluss

Kapitaltilskudd på kr 300,- per mnd. for hver husstand - ikke per elev.

Kapitaltilskuddet går fram til sommeren 2018 til husleiegarantien vår. Fra høsten 2018 vil vi ha nok penger på kontoen, hvorpå beløpet vil bli redusert eller tatt bort.

Hvor mye betaler man i FORSKUDDSBETALING?

- Nye elever betaler etter inntak en forskuddsbetaling på tre måneder (høsten 2016 kr 3900,- for barnetrinnselever og kr 4875,- for ungdomstrinnselever). Dersom eleven sier opp sin skoleplass ved Nyskolen, dekker disse pengene skolebetalingen i oppsigelsesperioden, som er på tre måneder. Dersom eleven skal gå ut av 10. klasse ved Nyskolen er det ikke nødvendig å si opp skoleplassen. Forskuddsbetalingen brukes også da til å dekke de siste tre månedene før skoleslutt (april, mai og juni). Forskuddsbetalingen vil her være fordelaktig for de foresatte, siden den dekker oppsigelsesperioden uavhengig om den månedlige skolebetalingen har økt siden forskuddsbetalingen ble betalt inn.

 

ER DET GEBYR FOR Å TREKKE SEG FRA SKOLEPLASSEN?

- For elever som har begynt på Nyskolen er det intet gebyr dersom skoleplassen sies opp. For elever som har skrevet kontrakt med skolen, men trekker seg fra tilbudt plass før de har startet, vil det bli fakturert et gebyr tilsvarende én måneds skolebetaling. Den reelle kostnaden for skolen når noen trekker seg rett før skolestart i august er mye høyere, og vi ber om at de som er usikre på om de ønsker å motta eller beholde tildelt plass er åpne med skolen om dette fra et så tidlig tidspunkt som overhodet mulig.

 

KONKRET FORKLARING PÅ FORSKUDDSBETALING

Alle nye elever på Nyskolen får faktura før de starter, som er en forskuddsbetaling. Pengene settes på en egen konto, og tas først ut derfra når eleven en gang skal slutte på skolen. 

 
Forskuddsbetalingen som betales inn for en elev, og som tilsvarer tre måneders skolepenger (uten kapitaltilskudd), vil stå på en fast konto helt til eleven skal slutte på Nyskolen. Dersom familien for eksempel skal flytte 1. desember 2019, må foreldrene si opp plassen tre måneder før det, siden det er tre måneders oppsigelsestid. Foreldrene må altså si opp skoleplassen innen 1. september, og da vil forskuddsbetalingen dekke skolebetaling for september, oktober og november 2017, og de får ingen faktura disse tre siste månedene. 
 
Dersom eleven går alle ti år på grunnskole på Nyskolen, dekker forskuddsbetalingen skolebetaling for april, mai og juni i 10. trinn. 

 

 

Underkategorier

The community

Du er her: Home Nyheter