Nyskolen i Oslo

Om Nyskolen

omnyskolen

 

På Nyskolen i Oslo lærer elevene å ta ansvar, utvikle eget initiativ, og ha medbestemmelse i et demokratisk fellesskap. Elevene kan fordype seg og arbeide fokusert innenfor forskjellige temaer. Vi verdsetter personlig innsats og engasjement og ønsker å gjøre det mulig for elevene å få mer ut av skoletiden, både faglig og sosialt.

Med grunnpillarene direkte demokrati, aldersblanding, elevinitiativ og ansvarslæring ønsker vi at våre elever vokser opp som gode rollemodeller som bidrar til å utvikle samfunnet i en mer humanisert retning. Skolen jobber for at elevene skal:

• preges av demokratiske verdier og være aktive deltakere i skolesamfunnet

• ønske å ivareta og bidra til å ivareta medmennesker

• oppleve skolen som et trygt, utviklende og meningsfylt fellesskap

• lære å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter de trenger i ulike situasjoner

• være nysgjerrige og oppleve glede ved kunnskap og arbeid

• kunne tenke kritisk og reflekterende om situasjoner de befinner seg i

• kunne handle slik at de når mål de setter seg

 

995651 10204495519646225 1269463685680956859 n

 

23. august 2004 skrev vi norsk skolehistorie. Da var det første skoledag for alle barn og voksne på Nyskolen i Oslo, og mange års drømmer og arbeid ble til virkelighet. Siden den gang har vi sammen med elevene gjort skolen til det den er i dag – og vi er i stadig utvikling.

Nyskolen vektlegger

  • et trygt fellesskap med vennskap på tvers av alder
  • individuell utvikling og evne til å arbeide fokusert
  • aldersblandede faggrupper
  • fleksible faggrupper etter behov og interesser
  • utvikling av elevenes initiativ og ansvarlighet
  • demokratisk felleskap ved saksmøter og gruppesamtaler
  • tverrfaglighet
  • godt foreldresamarbeid

Hele skolen samles daglig, og vi lager et varmt fellesmåltid til lunsj hver dag. Vi har fine, lyse lokaler i Østerdalsgata 7A på Vålerenga. Skolen er barnas samfunn. Der skal det være godt å være.

Stiftelsen Nyskolen i Oslo
Stiftelsen Nyskolen i Oslo er skolens eier og de ansattes arbeidsgiver. Det er en selvstendig stiftelse som springer ut av den landsdekkende organisasjonen Forum Ny Skole som arbeider for å skape Nyskoler over hele landet og dermed endre den norske skolehverdagen.

 

Mer om hva Nyskolen er

 

 

Informasjonsmøte for nye søkere

Informasjonsmøter for nye søkere eller andre interesserte avholdes på Nyskolen i Oslo i august, oktober, januar, mars og mai. Deltakerne anbefales å lese på våre nettsider i forkant, da det vil bli gode muligheter for å stille spørsmål. Nyskolens inspektør/sosiallærer Martin Johannessen har også en lærerblogg det er fint å ta en titt på. 

IMG 5636

Informasjonsmøtet i august 2017 blir tirsdag 22. august kl 14:30 - 15:30

 

Påmelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  innen 18. august 2017.

 

 

Ord til ettertanke 1

 

DSC00022

 

 

 

 

.

“VI”, "HVERANDRE" og "SELVSTENDIGHET"

Ord til ettertanke inspirert av Mosse Jørgensens tanker i boka ”Hverandre”.

Av Laila Lerum Thunes

 

Mosse Jørgensen stiller i boken sin "Hverandre" et essensielt spørsmål: "Ønsker vi mennesker i samfunnet som er opptrent i å sitte stille og finne seg i det som skjer med dem?"

Vi har en formålsparagraf for skolen som sier at vi skal ha selvstendige mennesker og dette ønsker vi på Nyskolen å ta på alvor. Vi stiller oss derfor spørsmålet: "Hvordan kan vi sammen bidra til å skape arbeidsfellesskap som gir trygghet nok til å beherske nye situasjoner, fordi vi har viten om hvordan vi kan takle dem, oversikt og innsikt eller kjenner løsningen på praktiske problemer? Hvordan kan vi lære av hverandre ut fra vår forskjellighet?" Det er utfordrende å skulle lære bort noe, når vi alle har forskjellige briller og ser med egne briller. Vi må derfor enes om noe som er grunnleggende; viktigheten av å ha et fellesskap.

Selvstendighet og respekt for forskjellighet er viktig for Nyskolen og stadfestet i Manifestet.

Det blir derfor viktig at vi alle jobber sammen om å skape et trygt felleskap, slik at alle får en mulighet til å oppleve at felleskapet er nødvendig for å nå målene og at gjensidige hensyn er nødvendige i kameratskapet. Vi trenger ingen diskusjon om harde eller myke metoder til å lære hverandre å leve sammen på en god måte, vi trenger en diskusjon om hvordan vi skal innrette skolen for å lære hverandre hva vi må ha for å klare oss i livets forhold.

Det betyr blant annet at vi tar hensyn, lærer takt og høflighet, at vi lærer hvordan vi opptrer i forskjellige situasjoner og å respekterer vårt eget og andres arbeid. Det betyr at vi kan leve sammen med hverandre på en ordentlig måte, i skolehverdagen, i familien, med venner og ellers i livet.

IMG 2228

Hva bør en skolestarter kunne?

gapahuklaging

 
  Vi ønsker oss spill-levende, lykkelige og kreative skolestartere.
  Kreativiteten blomstrer når eleven er trygg,
  og trygghet skapes best gjennom toleranse og kjærlighet.
  Barn som opplever trygghet og betingelsesløs kjærlighet hjemme,
  tar med seg det i bagasjen når de begynner på skolen,
  og deler det generøst med hele skolesamfunnet.

 

Oransje p tur lvetannkranser

 

Les mer …

Hvor mange skoleplasser har Nyskolen i Oslo?

Nyskolen i Oslo har plass til 100 elever. 

IMG 0587

I utgangspunktet ønsket vi å ha 10 elever på hvert trinn, 1. til 10. Etterhvert så vi imidlertid et sterkt behov for et noe større ungdomstrinn. Nå har vi alltid minimum 36 elever på ungdomstrinnet, og dermed maksimalt 64 elever på barnetrinnet. 

Antallet elever på hvert trinn på ungdomstrinnet vil typisk ligge på 12-14. Ved inntak tar vi inn 13 på hvert trinn.

Antallet elever på hvert trinn på barnetrinnet er vanligvis på 9-10, men det er vanlig at en eller to klasser er mindre enn dette. Ved inntak tar vi inn inntil 10 på hvert trinn.

Vanligvis vil enkelte søkere bli prioritert foran andre pga f eks kjønnsprioritering.  (Se også vårt inntaksreglement)

The community

Du er her: Home Om Nyskolen