Nyskolen i Oslo

Nyskolen - A different school

This is an assignment written by 9th grader Sara Jonsdatter Almaas - published here on our website with permission - and pride!

 

Ringen

 

This school was established in 2004 and some of the teachers have worked at this school for 16 years! This school is located at Galgeberg in Oslo, Norway. This is a very unique, and private school. There are no schools that are completely similar to Nyskolen, and I am going to tell you all about how Nyskolen stands out.

 

The first reason why I like it here is because of the social environment! I feel like I don’t need to stress about how I look, I can really have a bad hair day, but still feel comfortable. It looks like almost everybody feels like they can be themselves. There’s no bullying, no one here is homophobic and almost no drama!

 

Maybe the reason why there’s a good social environment, is because this school is so small. The classes are very small and there are few teachers. This school has approximately 100 students and about 20 teachers. We are about 30 students in the middle school, and in elementary school there are 70 students, because here at Nyskolen we have a middle school and an elementary school. The classes are also mixed age, so some of the students in one class can be 13 years old and some can be up to 16 years old. But when you are in the class, you don’t feel that some of your friends are younger or older.

 

The second reason is that everyone gets a warm lunch every day. All the students are divided into groups to either cooking, dish washing or cleaning stairs a few times a month, not often, but occasionally.

 

The third reason that I think makes Nyskolen unique is that we have school meetings on wednesdays where the whole school shows up and participates in discussions about the changes we want for Nyskolen. We have the chance to vote if we agree or don’t agree. And we also have “ungdomsmøtet” the last hour on friday and the primary school has “barnetrinnsmøtet” early on tuesdays.

 

One of the other reasons is that we have 6 different schedules in one semester, and the different schedules have latin names. The schedule we had in october 2016 - november 2016 named “Heureka” had a theme about social media that was called “From Gutenberg To Zuckerberg”. But the schedule we have at the moment is called “Tempus Taedium”. So we don’t have the same schedules the whole year!

 

Here we have an amazing environment, small classes, it’s easy to tell the school what you think should be better, different schedules and awesome teachers! I really hope there will be more schools like this in the future! Less bullying, better environment, less drama and more efficient classes.

 

Nyskolen - A different school

This is an assignment written by 9th grader Sara Jonsdatter Almaas - published here on our website with permission - and pride!

 

This school was established in 2004 and some of the teachers have worked at this school for 16 years! This school is located at Galgeberg in Oslo, Norway. This is a very unique, and private school. There are no schools that are completely similar to Nyskolen, and I am going to tell you all about how Nyskolen stands out.

 

The first reason why I like it here is because of the social environment! I feel like I don’t need to stress about how I look, I can really have a bad hair day, but still feel comfortable. It looks like almost everybody feels like they can be themselves. There’s no bullying, no one here is homophobic and almost no drama!

 

Maybe the reason why there’s a good social environment, is because this school is so small. The classes are very small and there are few teachers. This school has approximately 100 students and about 20 teachers. We are about 30 students in the middle school, and in elementary school there are 70 students, because here at Nyskolen we have a middle school and an elementary school. The classes are also mixed age, so some of the students in one class can be 13 years old and some can be up to 16 years old. But when you are in the class, you don’t feel that some of your friends are younger or older.

 

The second reason is that everyone gets a warm lunch every day. All the students are divided into groups to either cooking, dish washing or cleaning stairs a few times a month, not often, but occasionally.

 

The third reason that I think makes Nyskolen unique is that we have school meetings on wednesdays where the whole school shows up and participates in discussions about the changes we want for Nyskolen. We have the chance to vote if we agree or don’t agree. And we also have “ungdomsmøtet” the last hour on friday and the primary school has “barnetrinnsmøtet” early on tuesdays.

 

One of the other reasons is that we have 6 different schedules in one semester, and the different schedules have latin names. The schedule we had in october 2016 - november 2016 named “Heureka” had a theme about social media that was called “From Gutenberg To Zuckerberg”. But the schedule we have at the moment is called “Tempus Taedium”. So we don’t have the same schedules the whole year!

 

Here we have an amazing environment, small classes, it’s easy to tell the school what you think should be better, different schedules and awesome teachers! I really hope there will be more schools like this in the future! Less bullying, better environment, less drama and more efficient classes.

 

Om Nyskolen

omnyskolen

 

På Nyskolen i Oslo lærer elevene å ta ansvar, utvikle eget initiativ, og ha medbestemmelse i et demokratisk fellesskap. Elevene kan fordype seg og arbeide fokusert innenfor forskjellige temaer. Vi verdsetter personlig innsats og engasjement og ønsker å gjøre det mulig for elevene å få mer ut av skoletiden, både faglig og sosialt.

Med grunnpillarene direkte demokrati, aldersblanding, elevinitiativ og ansvarslæring ønsker vi at våre elever vokser opp som gode rollemodeller som bidrar til å utvikle samfunnet i en mer humanisert retning. Skolen jobber for at elevene skal:

• preges av demokratiske verdier og være aktive deltakere i skolesamfunnet

• ønske å ivareta og bidra til å ivareta medmennesker

• oppleve skolen som et trygt, utviklende og meningsfylt fellesskap

• lære å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter de trenger i ulike situasjoner

• være nysgjerrige og oppleve glede ved kunnskap og arbeid

• kunne tenke kritisk og reflekterende om situasjoner de befinner seg i

• kunne handle slik at de når mål de setter seg

 

995651 10204495519646225 1269463685680956859 n

 

23. august 2004 skrev vi norsk skolehistorie. Da var det første skoledag for alle barn og voksne på Nyskolen i Oslo, og mange års drømmer og arbeid ble til virkelighet. Siden den gang har vi sammen med elevene gjort skolen til det den er i dag – og vi er i stadig utvikling.

Nyskolen vektlegger

  • et trygt fellesskap med vennskap på tvers av alder
  • individuell utvikling og evne til å arbeide fokusert
  • aldersblandede faggrupper
  • fleksible faggrupper etter behov og interesser
  • utvikling av elevenes initiativ og ansvarlighet
  • demokratisk felleskap ved saksmøter og gruppesamtaler
  • tverrfaglighet
  • godt foreldresamarbeid

Hele skolen samles daglig, og vi lager et varmt fellesmåltid til lunsj hver dag. Vi har fine, lyse lokaler i Østerdalsgata 7A på Vålerenga. Skolen er barnas samfunn. Der skal det være godt å være.

Stiftelsen Nyskolen i Oslo
Stiftelsen Nyskolen i Oslo er skolens eier og de ansattes arbeidsgiver. Det er en selvstendig stiftelse som springer ut av den landsdekkende organisasjonen Forum Ny Skole som arbeider for å skape Nyskoler over hele landet og dermed endre den norske skolehverdagen.

 

Mer om hva Nyskolen er

 

 

Informasjonsmøte for nye søkere

Informasjonsmøter for nye søkere eller andre interesserte avholdes på Nyskolen i Oslo i august, oktober, januar, mars og mai. Deltakerne anbefales å lese på våre nettsider i forkant, da det vil bli gode muligheter for å stille spørsmål. Nyskolens inspektør/sosiallærer Martin Johannessen har også en lærerblogg det er fint å ta en titt på. 

IMG 5636

Informasjonsmøtet i oktober 2017 blir mandag 30. oktober kl 14:30 - 15:30

Informasjonsmøtet i januar 2018 blir tirsdag 30. januar kl 14:30 - 15:30

Informasjonsmøtet i mars 2018 blir tirsdag 27. mars kl 9:00 - 10:00

 

Påmelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  innen den 20. den måneden det er møte. 

 

 

Ord til ettertanke 1

 

DSC00022

 

 

 

 

.

“VI”, "HVERANDRE" og "SELVSTENDIGHET"

Ord til ettertanke inspirert av Mosse Jørgensens tanker i boka ”Hverandre”.

Av Laila Lerum Thunes

 

Mosse Jørgensen stiller i boken sin "Hverandre" et essensielt spørsmål: "Ønsker vi mennesker i samfunnet som er opptrent i å sitte stille og finne seg i det som skjer med dem?"

Vi har en formålsparagraf for skolen som sier at vi skal ha selvstendige mennesker og dette ønsker vi på Nyskolen å ta på alvor. Vi stiller oss derfor spørsmålet: "Hvordan kan vi sammen bidra til å skape arbeidsfellesskap som gir trygghet nok til å beherske nye situasjoner, fordi vi har viten om hvordan vi kan takle dem, oversikt og innsikt eller kjenner løsningen på praktiske problemer? Hvordan kan vi lære av hverandre ut fra vår forskjellighet?" Det er utfordrende å skulle lære bort noe, når vi alle har forskjellige briller og ser med egne briller. Vi må derfor enes om noe som er grunnleggende; viktigheten av å ha et fellesskap.

Selvstendighet og respekt for forskjellighet er viktig for Nyskolen og stadfestet i Manifestet.

Det blir derfor viktig at vi alle jobber sammen om å skape et trygt felleskap, slik at alle får en mulighet til å oppleve at felleskapet er nødvendig for å nå målene og at gjensidige hensyn er nødvendige i kameratskapet. Vi trenger ingen diskusjon om harde eller myke metoder til å lære hverandre å leve sammen på en god måte, vi trenger en diskusjon om hvordan vi skal innrette skolen for å lære hverandre hva vi må ha for å klare oss i livets forhold.

Det betyr blant annet at vi tar hensyn, lærer takt og høflighet, at vi lærer hvordan vi opptrer i forskjellige situasjoner og å respekterer vårt eget og andres arbeid. Det betyr at vi kan leve sammen med hverandre på en ordentlig måte, i skolehverdagen, i familien, med venner og ellers i livet.

IMG 2228

The community

Du er her: Home Om Nyskolen