Nyskolen i Oslo

Viktig om inntak

Frister:

Frist for å søke inntak til 1. trinn: 1. november året før skolestart.

Frist for å akseptere tilbud om skoleplass i 1. trinn (levere underskrevet kontrakt): 1. april samme år som skolestart.

Frist for påmelding til informasjonsmøte for nye søkere: 12. mars. (Møtet avholdes 16.03.16, kl 14.) 

Frist for å søke skoleplass 2. - 10. trinn med oppstart i august: 31. mars.

Frist for å si opp skoleplass er som tidligere tre måneder før planlagt slutt, men dersom eleven skal bytte skole ved skoleårets slutt er fristen 1. april. På grunn av ferie teller ikke juli måned med i oppsigelsestiden.

 

Øvrig:

Det er mulig å søke om opphevelse eller reduksjon av oppsigelsestiden dersom det kan dokumenteres at eleven må slutte ved skolen p.g.a. personlig force majeure, som alvorlig ulykke eller langvarig sykdom. Styret vil da vurdere søknaden og ved innvilgelse vil forskuddsbetalingen for de aktuelle månedene bli tilbakebetalt.

Mislighold av avtalen om skoleplass, som manglende skolebetaling, kan føre til at eleven mister skoleplassen. 

 

 

 

 

 

The community

Du er her: Home Søknadsinformasjon