Nyskolen i Oslo

Nytt nettsted for Nyskolen

Nyskolens nye hjemmesider er underveis! Ta gjerne en titt her.

Ledig stilling som faglærer i matematikk ved Nyskolen i Oslo

Ledig stilling som faglærer i matematikk ved Nyskolen i Oslo

https://next.nyskolen.no/wp-content/uploads/2017/10/Samarbeidsby-2015-113x150.jpg 113w, https://next.nyskolen.no/wp-content/uploads/2017/10/Samarbeidsby-2015.jpg 490w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" style="max-width: 100%; height: auto;">

Faglærer i matematikk ved Nyskolen i Oslo – 100% fast stilling

Søknadsfrist: 15.desember 2017

Send søknad og CV til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nyskolen i Oslo søker en dyktig, faglig sterk, menneskekjær og engasjert faglærer i matematikk som kan passe som samarbeidspartner i vårt unike kollegium av engasjerte lærere på skolens barne- og ungdomstrinn. Denne jobben gir deg mulighet for spennende samarbeid i inspirerte tverrfaglige prosjekter og undervisning med elever du får tett og god kontakt med.

Som faglærer i matematikk har du ansvaret for matematikkundervisning i aldersblandede grupper på barne- og ungdomstrinn.

Som faglærer i matematikk på Nyskolen samarbeider du med en annen lærer. Du har som ansvarsområde å utarbeide halvårsplaner og undervisningsopplegg, gjennomføre undervisning, gjøre vurderinger, utarbeide IOP og delta i tverrfaglige prosjekter. Faglæreren skal tilrettelegge undervisningen. Du er god til å samarbeide og ser viktigheten av elevmedvirkning. Du er kreativ, nytenkende og har god digital kompetanse.

Faglæreren vi søker skal være godt kvalifisert, og personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er ønskelig med erfaring fra skole, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

Om Nyskolen i Oslo

Nyskolen i Oslo er privat grunnskole med 100 elever fra 1. til 10. trinn, som ligger sentralt på Kampen/Vålerenga. Skolens visjon er å humanisere samfunnet. Måten vi jobber mot dette, er å øve barna å bli bevisste på sin rolle i et sosialt fellesskap, både på skolen og i et større perspektiv.

Nyskolen er direktedemokratisk, og alle elevene er med på å diskutere, drøfte og bestemme skolens reglement i et felles møte hver uke. Dette er med på å styrke elevenes evne til kritisk tenkning, utvikle gode muntlige ferdigheter, samt å kunne rette seg etter demokratiske avgjørelser.

Elevene tilhører aldersblandede grupper, der tre og tre trinn går sammen. De får undervisning i små grupper, slik at læreren har større mulighet til å følge opp hvert enkelt barn tettere.

Elevene jobber med prosjekter flere perioder hvert år, kalt “Heureka”. Dette er tverrfaglige prosjekter der styringsfag trekkes inn. I disse periodene får de mulighet til å fordype seg i egenvalgte tema innen forhåndsbestemte emner. Deler av sluttproduktene i prosjektarbeidet er et musisk uttrykk som kunst, musikk, drama, film etc., i tillegg til en skriftlig oppgave. Skolen jobber etter prinsipper for dialogisk pedagogikk. Dialogisk pedagogikk er en måte å tenke på som setter møtet mellom elev og lærer i sentrum. Det er der læringen foregår; i møtet mellom mennesker.

Nyskolen er med på satsningene “Vurdering for læring”, samt “Ungdomstrinn i utvikling”. Skolen følger Kunnskapsløftet på linje med den offentlige skolen.

Elever og lærere spiser varm lunsj sammen hver dag.

Manifestet for Nyskolen i Oslo er et dokument som klargjør skolens pedagogiske og verdimessige grunnlag og utgjør en forpliktende kontrakt for alle som arbeider på Nyskolen i Oslo og Nyskolens skolefritidsordning uansett funksjon på skolen. Den uttrykker også skolens forventninger til elever og foreldre.

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide halvårsplaner og undervisningsopplegg
 • gjennomføre undervisning
 • utarbeide individuelle opplæringsplaner (IOP) i samarbeid med spesialpedagog
 • delta i planlegging og gjennomføring av tverrfaglige prosjekt
 • samarbeid med foreldre, kontaktlærer, PPT og andre eksterne samarbeidspartnere
 • delta på skolens fellesmøter

Krav til kvalifikasjon

 • utdannet faglærer eller allmennlærer med 30 studiepoeng i matematikk
 • gode muntlige og skriftlige norskferdigheter
 • undervisningskompetanse i andre fag, f.eks naturfag

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • gode kommunikasjonsferdigheter i arbeid med både voksne og barn
 • høy omstillingsevne
 • positiv og løsningsorientert
 • kunne planlegge både kortsiktig og langsiktig
 • være glad i å jobbe med mennesker, både voksne, barn og ungdom
 • være opptatt av demokrati, elevmedvirkning og inkludering

Vi kan tilby

 • lønn etter avtale
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • morsomt og hyggelig arbeidsmiljø
 • en stilling ved en demokratisk, levende skole der du er med å utvikle skolen og løfte den til nye høyder
 • høy lærertetthet
 • en stilling ved en skole der vi setter gode relasjoner mellom ansatte og elever svært høyt

SKOLEHAGE sommeren 2017

I samfunnsfag har rød gruppe fått velge om de vil jobbe med skolehage på Geitemyra eller Mitt Valg på skolen de to første øktene mandag.

De som valgte skolehage, har hatt sommerens første økter der nå. Vi har spadd møkk og fått gjødslet jorda og gjort klar for å sette ut og så.

IMG 8410

IMG 8413

 

 

IMG 8414

 

IMG 8419

 

Alle virket veldig fornøyd under lunsjen inni drivhuset.


:) Itai og Laila

Sommeravslutningsfest 2017

Sommeravslutning barnetrinnet 2017

Inntak 2017

IMG 0694

Før hovedinntak til høsten 2017 har Nyskolen 46 søkere på venteliste. Vi har svært få ledige plasser, ettersom skolen kun har 100 elevplasser. De plassene som blir ledige ved at elever går ut v 10. trinn, fylles av 1. trinnselever allerede ved 1.trinns-inntaket i november. Dette betyr at prioriteringene i inntaksreglementet spiller en stor rolle, og elever uten noen form for prioritering kan ikke regne med å få plass.

Her er rekkefølgen på de ulike priorteringene:

1 Søkere som er søsken av elever som har plass ved skolen eller barn av ansatte ved skolen.

2 Søkere til trinn hvor vi har færre enn ti elever (barnetrinn) eller 13 elever (ungdomstrinn). 

3 Søkere av det underrepresenterte kjønn til trinn hvor det er færre av ett kjønn enn 1/3.

4 Søkere hvis foresatte har deltatt på skolens informasjonsmøter.

5 Barn av medlemmer av Forum Ny Skole (NB! Innmelding er gyldig i ett år, og bare de som har gyldig medlemskap ved inntaksdato vil bli prioritert.)

Forøvrig rangeres søkere etter søknadsdato. Søknad om skoleplass foreldes ett år etter påført ønsket startdato.

~~

I praksis betyr dette at en søker til et trinn hvor vi har færre enn ønsket antall elever vil prioriteres over alle søkere til andre trinn, og mangler ett av disse trinnene elever av et bestemt kjønn for å få en god kjønnsfordeling (minst én jente per tre gutter eller omvendt), vil en søker av riktig kjønn prioriteres over alle andre søkere.

Det betyr også at innenfor disse trinnene vil en søker hvis foresatte deltar på informasjonsmøte prioriteres over andre søkere hvis foresatte ikke har deltatt på informasjonsmøte. Dersom to søkere begge har foresatte som har deltatt på informasjonsmøte, vil medlemskap i Forum Ny Skole være utslagsgivende for hvem som tilbys plass.

Søknadsdato spiller en rolle kun dersom alt annet er likt. 

IMG 0703

The community

Du er her: Home Forventninger