Nyskolen i Oslo

Inntak 2017

IMG 0694

Før hovedinntak til høsten 2017 har Nyskolen 46 søkere på venteliste. Vi har svært få ledige plasser, ettersom skolen kun har 100 elevplasser. De plassene som blir ledige ved at elever går ut v 10. trinn, fylles av 1. trinnselever allerede ved 1.trinns-inntaket i november. Dette betyr at prioriteringene i inntaksreglementet spiller en stor rolle, og elever uten noen form for prioritering kan ikke regne med å få plass.

Her er rekkefølgen på de ulike priorteringene:

1 Søkere som er søsken av elever som har plass ved skolen eller barn av ansatte ved skolen.

2 Søkere til trinn hvor vi har færre enn ti elever (barnetrinn) eller 13 elever (ungdomstrinn). 

3 Søkere av det underrepresenterte kjønn til trinn hvor det er færre av ett kjønn enn 1/3.

4 Søkere hvis foresatte har deltatt på skolens informasjonsmøter.

5 Barn av medlemmer av Forum Ny Skole (NB! Innmelding er gyldig i ett år, og bare de som har gyldig medlemskap ved inntaksdato vil bli prioritert.)

Forøvrig rangeres søkere etter søknadsdato. Søknad om skoleplass foreldes ett år etter påført ønsket startdato.

~~

I praksis betyr dette at en søker til et trinn hvor vi har færre enn ønsket antall elever vil prioriteres over alle søkere til andre trinn, og mangler ett av disse trinnene elever av et bestemt kjønn for å få en god kjønnsfordeling (minst én jente per tre gutter eller omvendt), vil en søker av riktig kjønn prioriteres over alle andre søkere.

Det betyr også at innenfor disse trinnene vil en søker hvis foresatte deltar på informasjonsmøte prioriteres over andre søkere hvis foresatte ikke har deltatt på informasjonsmøte. Dersom to søkere begge har foresatte som har deltatt på informasjonsmøte, vil medlemskap i Forum Ny Skole være utslagsgivende for hvem som tilbys plass.

Søknadsdato spiller en rolle kun dersom alt annet er likt. 

IMG 0703

Målet med Nyskolen

Nyskolen i Oslo er en friskole med et tydelig mål: Å humanisere samfunnet.

Med det mener vi at skolen skal drives slik at elevene

  • preges av demokratiske verdier og er aktive deltakere i skolesamfunnet
  • ønsker å ivareta og bidrar til å ivareta medmennesker
  • opplever skolen som et trygt, utviklende og meningsfylt fellesskap
  • lærer å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter de trenger i ulike situasjoner
  • er nysgjerrige og opplever glede ved kunnskap og arbeid
  • kan tenke kritisk og reflekterende om situasjoner de befinner seg i
  • kan handle slik at de når mål de setter seg

Elever som får en slik utvikling vil være i stand til å bryte ut av passivitet og fastlagte strukturer for å forme sin egen framtid. De vil ikke bare utrustes for sin egen framtid, men også bidra til at samfunnet utvikles i en mer humanisert retning. Gode ferdigheter og kunnskaper i teoretiske, praktiske og estetiske fag er ikke bare et premiss, men også et mål i seg selv.

Utdrag fra Nyskolens Manifest.

Saksmøtesaker fra foresatte

Ringen

Saksmøtet vedtok den 17.02.16 at Nyskolen vil invitere de foresatte til å sende inn mulige saker til skolens saksmøte.

 

Foresatte har flere ganger opp gjennom Nyskolens 11 1/2 år ønsket seg å få komme med innspill til skolens saksmøte. Dette er imidlertid forbeholdt de som har sitt daglige virke på skolen, altså elever og ansatte. Nå er det allikevel vedtatt en sak som åpner for at foresatte kan sende inn forslag til saker. De innsendte sakene må være elevrådet i hende innen tirsdag 1. mars (tirsdag etter vinterferien). Elevrådet vil så velge ut en eller to aktuelle saker, ta en prat med innsenderen, og deretter føre saken på den foresattes vegne i saksmøtet. Sakene sendes til  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Vi håper de foresatte har noen riktig gode ideer til forbedringer for skolen vår, og håper dette vil bidra til mange interessante diskusjoner hjemme rundt kjøkkenbordet, og økt engasjement i Nyskolens demokrati for både store og små. 

 

 

Meny uke 9-11 2016

Meny9-11

Lære ansvar - for seg selv og andre på Nyskolen

 
 
Dette er det fjerde av i alt fem innleggsom er skrevet av Sunniva Sandanger. Hun er daglig leder ved skolen og var sammen med Mosse Jørgensen, med å starte opp Nyskolen for over 10 år siden. I denne serien forklarer hun nærmere hva Nyskolen er:

LÆRE ANSVAR - FOR SEG SELV OG ANDRE

Alle som er på Nyskolen, alle de hundre elevene og nesten tjue voksne, har ansvar for at alle har det bra. Når du er på skolen er det nesten 120 mennesker som har ansvar for at du trives. Og du er med på å ha ansvaret for alle de 120 andre. Det er en veldig god følelse!

Å kunne samarbeide og ha det fint sammen med mange forskjellige mennesker er kanskje det aller viktigste du kan lære på skolen. Det er ting du ikke kan øve på alene, ikke noe du bare kan google. Du må øve. 

Men du skal lære å ta ansvar for deg selv også. Når du begynner i første klasse og er 5 eller 6 år, har du ansvar for noen områder. Du må lære deg å holde orden i garderoben, huske pennalet ditt og du må lære deg å ikke forstyrre de andre som øver og lærer. For hvert år har du ansvar for litt flere ting og litt flere områder og når du har mer ansvar, får du også mer frihet. Men det er forskjellig hvordan vi vokser. Noen mister aldri noen ting, andre husker ikke hvor de har gjort av beina sine. Elevene trenger altså hjelp til å øve påhelt forskjellige ting. Det rare her er at hvis de voksne på skolen behandler alle elevene likt, så blir det utrolig urettferdig!

Å lære er ikke én aktivitet, men mange. Nyskolen i Oslo bruker mange metoder i læringsarbeidet, og elevene blir kjent med seg selv og hvordan de trives med å jobbe - og hva som er vrient for dem. Lærerens ansvar er å motivere, inspirere, gi tilbakemeldinger og veilede elevene videre. Men undervisning og læring er ikke det samme. Læreren har ansvar for å gi god undervisning og legge til rette for læring. Men ansvaret for å forsøke å lære, det skal elevene utvikle. Tar du ansvar for å lære, kan du få til nesten hva som helst!

Kort oppsummert: 

Uansett hva det er som er vanskelig for deg, så har du ansvar for å øve. 

Det å øve ER faktisk å ta ansvar.

The community

Du er her: Home Forventninger