Nyskolen i Oslo

Sommeravslutningsfest 2017

Sommeravslutning barnetrinnet 2017

SKOLEHAGE sommeren 2017

I samfunnsfag har rød gruppe fått velge om de vil jobbe med skolehage på Geitemyra eller Mitt Valg på skolen de to første øktene mandag.

De som valgte skolehage, har hatt sommerens første økter der nå. Vi har spadd møkk og fått gjødslet jorda og gjort klar for å sette ut og så.

IMG 8410

IMG 8413

 

 

IMG 8414

 

IMG 8419

 

Alle virket veldig fornøyd under lunsjen inni drivhuset.


:) Itai og Laila

Målet med Nyskolen

Nyskolen i Oslo er en friskole med et tydelig mål: Å humanisere samfunnet.

Med det mener vi at skolen skal drives slik at elevene

  • preges av demokratiske verdier og er aktive deltakere i skolesamfunnet
  • ønsker å ivareta og bidrar til å ivareta medmennesker
  • opplever skolen som et trygt, utviklende og meningsfylt fellesskap
  • lærer å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter de trenger i ulike situasjoner
  • er nysgjerrige og opplever glede ved kunnskap og arbeid
  • kan tenke kritisk og reflekterende om situasjoner de befinner seg i
  • kan handle slik at de når mål de setter seg

Elever som får en slik utvikling vil være i stand til å bryte ut av passivitet og fastlagte strukturer for å forme sin egen framtid. De vil ikke bare utrustes for sin egen framtid, men også bidra til at samfunnet utvikles i en mer humanisert retning. Gode ferdigheter og kunnskaper i teoretiske, praktiske og estetiske fag er ikke bare et premiss, men også et mål i seg selv.

Utdrag fra Nyskolens Manifest.

Inntak 2017

IMG 0694

Før hovedinntak til høsten 2017 har Nyskolen 46 søkere på venteliste. Vi har svært få ledige plasser, ettersom skolen kun har 100 elevplasser. De plassene som blir ledige ved at elever går ut v 10. trinn, fylles av 1. trinnselever allerede ved 1.trinns-inntaket i november. Dette betyr at prioriteringene i inntaksreglementet spiller en stor rolle, og elever uten noen form for prioritering kan ikke regne med å få plass.

Her er rekkefølgen på de ulike priorteringene:

1 Søkere som er søsken av elever som har plass ved skolen eller barn av ansatte ved skolen.

2 Søkere til trinn hvor vi har færre enn ti elever (barnetrinn) eller 13 elever (ungdomstrinn). 

3 Søkere av det underrepresenterte kjønn til trinn hvor det er færre av ett kjønn enn 1/3.

4 Søkere hvis foresatte har deltatt på skolens informasjonsmøter.

5 Barn av medlemmer av Forum Ny Skole (NB! Innmelding er gyldig i ett år, og bare de som har gyldig medlemskap ved inntaksdato vil bli prioritert.)

Forøvrig rangeres søkere etter søknadsdato. Søknad om skoleplass foreldes ett år etter påført ønsket startdato.

~~

I praksis betyr dette at en søker til et trinn hvor vi har færre enn ønsket antall elever vil prioriteres over alle søkere til andre trinn, og mangler ett av disse trinnene elever av et bestemt kjønn for å få en god kjønnsfordeling (minst én jente per tre gutter eller omvendt), vil en søker av riktig kjønn prioriteres over alle andre søkere.

Det betyr også at innenfor disse trinnene vil en søker hvis foresatte deltar på informasjonsmøte prioriteres over andre søkere hvis foresatte ikke har deltatt på informasjonsmøte. Dersom to søkere begge har foresatte som har deltatt på informasjonsmøte, vil medlemskap i Forum Ny Skole være utslagsgivende for hvem som tilbys plass.

Søknadsdato spiller en rolle kun dersom alt annet er likt. 

IMG 0703

Meny uke 9-11 2016

Meny9-11

The community

Du er her: Home Tilpasset opplæring