Brannsikkerhet


For elevene er regelen ved brann:

“Hvis brannalarmen går, skal du alltid gå ut sammen med læreren din. Du skal aldri gå for å hente noe og du skal aldri ta med deg noe ut. Du skal følge med læreren bort til oppstillingsplassen og stå rolig der til du får beskjed om noe annet. Å stå rolig betyr både å stå i ro og å være stille.”

Elevene kan ikke ta med fyrstikker eller lightere til skolen. De ansatte må oppbevare fyrstikker og lightere ute av syne, innelåst på lærerrom eller annet kontorlokale.

Elevene kan delta i tenning av lys o.l. når en voksen er til stede.

 

Ved møter, bursdager e.l. på skolen, er den generelle branninstruksen slik:

  1. Gå ut av skolen via nærmeste nødutgang, og gå raskt til oppstillingsplassen utenfor Kampen SATS
  2. Hjelp elevene til å stå i ro i brannrekkene sine, finn ut om noen mangler
  3. Sørg for at alle er rolige og trygge på oppstillingsplassen og ikke er i veien for brannbil eller annen trafikk.

 

Når vi har større sammenkomster på skolen, som foreldremøte eller avslutningsfest, følger vi en egen evakueringsplan. Merk at elevene skal stille opp i brannrekke ved Kampen Sats selv om foresatte er til stede.

 

Nyskolens branninstruks i sin helhet finner du her.