Brannsikkerhet


For elevene er regelen ved brann:

“Hvis brannalarmen går, skal du alltid gå ut sammen med læreren din. Du skal aldri gå for å hente noe og du skal aldri ta med deg noe ut. Du skal følge med læreren bort til oppstillingsplassen og stå rolig der til du får beskjed om noe annet. Å stå rolig betyr både å stå i ro og å være stille.”

Elevene kan ikke ta med fyrstikker eller lightere til skolen. De ansatte må oppbevare fyrstikker og lightere ute av syne, innelåst på lærerrom eller annet kontorlokale.

Elevene kan delta i tenning av lys o.l. når en voksen er til stede.

 

For de ansatte og andre som låner skolen er den generelle branningstruksen slik:

  1. Gå ut av skolen via nærmeste nødutgang, og gå raskt til oppstillingsplassen utenfor Kampen SATS
  2. Hjelp elevene til umiddelbart å stille opp i brannrekkene sine og stå i ro
  3. Ta spesielt ansvar for barn som er redde eller oppspilte
  4. Hold elevene rolige og trygge på oppstillingsplassen

 

Når vi har større sammenkomster på skolen, som foreldremøte eller avslutningsfest, følger vi denne evakueringsplanen. Merk at elevene skal stille opp i brannrekke ved Kampen Sats selv om foresatte er til stede. Før brannbilene ankommer må vi vite om noen mangler, derfor samler vi elevene gruppevis i brannrekke.