FAU


Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet.  Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som skal
  • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
FAU har ett møte i måneden. 

 

Dersom det er noe du ønsker å få tatt opp ved skolens drift, undervisning, rutiner og aktiviteter på et generelt grunnlag er det FAUs oppgave å formidle slike synspunkter fra de foresatte til skolen, og selvfølgelig den andre veien.

FAU er også et møtested for foreldre som ønsker å bidra med ressurser og ideer til Nyskolen. Ta kontakt med en av oss, så formidler vi kontakt mellom foreldre som vil arrangere alt fra temakvelder til skolekorps og praktisk hjelp for skolen.

Oversikt over medlemmer, referater fra FAUs møter samt andre FAU-dokumenter legges fortløpende ut på nettsiden.

Send oss en e-post, ring, sms eller snakk med en av oss dersom du har noe på hjertet!