FAU-representanter


Skoleåret 2021/2022

Gul Gruppes FAU-representanter er

Kirsti Wetterhus, mor til Bo – kirsti.wetterhus@gmail.com

Øivind Vaagen Røe – far til Pil – oivind.roe@gmail.com

 

Rød gruppes FAU-representanter er

Ronni Stene-Strøm, far til Frede – ronni@stenestrom.com 

Heidi Andresen, mor til Alexander – ha0971@gmail.com

Julia H., mor til Anton – julianorge@gmail.com

Runar Henriksen, far til Leander – henriksen.runar@gmail.com

 

Blå  Bruh FAU-representanter er

Silje Ander, mor til Birk Johan – siljeander@gmail.com

Vivian Bousoula, mor til Jakob – vivian.bousoula@gmail.com

 

Ungdomstrinnets FAU-representanter er

Elisabeth Lerheim, mor til Brikt – elerheim@yahoo.no 

Live Lømo, mor til Filippa (vara) – live.loemo@gmail.com

Sonja Bjaaland, mor til Mikaela – sbjaaland@gmail.com