Om FAU


Dersom det er noe du ønsker å få tatt opp ved skolens drift, undervisning, rutiner og aktiviteter på et generelt grunnlag er det vår (FAUs) oppgave å formidle slike synspunkter fra de foresatte til skolen, og selvfølgelig den andre veien.

Er det noe som «brenner» forut for neste foreldremøte, så setter vi det på sakslisten.

Vi er også et møtested for foreldre som ønsker å bidra med ressurser og ideer til Nyskolen. Ta kontakt med en av oss, så formidler vi kontakt mellom foreldre som vil arrangere alt fra temakvelder til skolekorps og praktisk hjelp for skolen.

Referater fra FAUs møter samt andre FAU-dokumenter finnes i Hovedmeny (se venstre kolonne) under Dokumenter og FAU.

Send oss en e-post, ring, sms eller snakk med en av oss dersom du har noe på hjertet!

FAU har en e-postgruppe: fau@nionett.no