Nyskolens atomberedskap


Alle Norges skoler og barnehager oppbevarer kreftforebyggende jodtabletter til bruk ved en eventuell atomhendelse. Kriseutvalget for atomberedskap vil i en slik situasjon sende ut anbefaling om inntak av jod, samt andre forebyggende tiltak, som å oppholde seg innendørs. Foresatte må samtykke i at deres barn skal få jodtabletter på skolen. God informasjon fra Helseetaten om jodtablettene kan du finne her

 

Bilderesultater for Jodtiltaket recip

Pakningsvedlegg 

 

Vil du vite mer om atomberedskap?

Informasjon fra Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet.