Jodtiltaket


Alle Norges skoler og barnehager oppbevarer kreftforebyggende jodtabletter til bruk ved en eventuell atomhendelse. Kriseutvalget for atomberedskap vil i en slik situasjon sende ut anbefaling om inntak av jod, samt andre forebyggende tiltak, som å oppholde seg innendørs. Foresatte må samtykke i at deres barn skal få jodtabletter på skolen.

Bilderesultater for Jodtiltaket recip

Vil du vite mer?

Informasjon fra Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet.