Skoleskyss


Elever som bor langt unna skolen sin, har nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade eller sykdom, kan ha rett til gratis reisekort eller drosjetransport til og fra skolen/SFO.

Les Oslo kommunes retningslinjer her.

Søknaden om skoleskyss skal sendes direkte til Oslo kommune.