Skoleskyss


Elever som bor langt unna skolen sin, har nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade eller sykdom, kan ha rett til gratis reisekort eller drosjetransport til og fra skolen/SFO.

Les Oslo kommunes retningslinjer her.

Søknaden om skoleskyss skal fra skoleåret 2020/2021 sendes direkte til Oslo kommune, og ikke til hver enkelt skole som har vært praksis tidligere.