Sangstund. Morgenmøte. Privat barneskole i Oslo. Demokratisk barneskole i Oslo. Skole for nysgjerrighet, lærelyst og livsglede.

Regler og referater


Skoledemokratilenke til regler og referater fra Nyskolens saksmøter, ungdomstrinnsmøter, barnetrinnsmøter og elevrådsmøter.