Saksmøte


Nyskolens ukentlige saksmøte finner sted på onsdager fra kl 12:15 til 12:45. Møtet er obligatorisk for alle elever og ansatte. Møtet ledes av en gruppe elever fra ungdomstrinnet. Skal du melde en sak inn til saksmøtet må du skrive den opp i saksmøteboka. Elevrådet på Nyskolen tar imot alle sakene, og legger dem fram på første saksmøte. Noen saker er rene diskusjonssaker, mens andre er saker som blir avgjort ved avstemming. Alle har èn stemme. Les mer om saksmøtet og skoledemokrati her.

Referater fra saksmøtene finner du her.