Saksmøte


Nyskolens ukentlige saksmøte finner sted på onsdager fra kl 13:00-13:30. Møtet er obligatorisk for alle elever og ansatte. Møtet ledes av en gruppe elever fra ungdomstrinnet. Skal du melde en sak inn til saksmøtet må du eller læreren din sende den til elevrådet på e-post . Elevrådet på Nyskolen behandler alle saker, og sender dem til riktig sted:

  • Saksmøtet, dersom saken gjelder alle på skolen og skal stemmes over
  • Barnetrinnsmøtet, dersom saken bare gjelder to eller flere grupper på barnetrinnet og skal stemmes over
  • Ungdomsmøtet, dersom saken bare gjelder ungdomstrinnet og skal stemmes over
  • Gruppen det gjelder, dersom saken bare gjelder én gruppe. Da skal den avgjøres demokratisk i den gruppen.
  • Lærermøtet eller ledermøtet, dersom saken gjelder noe som ikke umiddelbart kan stemmes over, f eks fordi det har med de ansattes arbeidstidsavtale å gjøre eller er i strid med Nyskolens vedtekter eller manifest

Saker som har vært på ledermøtet eller lærermøtet kommer så tilbake til saksmøtet/barnetrinnsmøtet/ungdomsmøtet som informasjonssak eller diskusjonssak, eller eventuelt som avstemmingssak, dersom det er mulig.

Alle på skolen har èn stemme, elever og ansatte.

Les mer om saksmøtet og skoledemokrati her.

Referater og andre saksmøtedokumenter finner du her.