Skoledager og fridager


Skoleruta 2021-2022

I henhold til opplæringsloven skal elevenes skoleår ha 190 dager innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. I tillegg til de 190 dagene for elevene kommer 5 planleggingsdager for det pedagogiske personalet. 

 

Skolestart 2021

 • mandag 2. august – fredag 13. august – heldags SFO
 • mandag 16. august

Valgdag 2021

 • VANLIG SKOLEDAG på Nyskolen mandag 13. september.

Høstferie 2021

 • mandag 4. oktober – fredag 8. oktober – heldags-SFO

Juleferie 2021

 • onsdag 22. desember – tirsdag 4. januar
 • onsdag 22. desember – heldags-SFO 
 • mandag 3. januar og tirsdag 4. januar – heldags-SFO
 • onsdag 5. januar – første skoledag etter juleferie

Vinterferie 2022

 • mandag 21. februar – fredag 25. februar – heldags-SFO

Påskeferie 2022

 • mandag 11. april – mandag 18. april – ikke SFO

Fridager våren 2022

 • tirsdag 17. mai: Grunnlovsdag – ikke SFO
 • torsdag 26. mai: Kristi Himmelfartsdag – ikke SFO
 • fredag 27. mai: Fri inneklemt dag – heldags-SFO
 • mandag 6. juni: 2. pinsedag – ikke SFO

Sommerferien

 • fredag 17. juni – siste skoledag før sommerferien
 • mandag 20. juni – torsdag 30. juni – heldags-SFO

 

Skoleåret 2022/2023

 • Skolestart 2022: mandag 22. august
 • Høstferie 2022: mandag 3. oktober – fredag 7. oktober
 • Julefeire 2022: torsdag 22. desember – søndag 1. januar
 • Fridag mandag 2. januar: Fridag for grunnskoler. Videregående skoler velger om de vil ha fri denne dagen eller en annen dag.
 • Vinterferie 2023: mandag 20. februar – fredag 24. februar
 • Påskeferie 2023: mandag 3. april – mandag 10. april
 • Fridag mandag 1. mai: Arbeidernes dag
 • Fridag onsdag 17. mai: Grunnlovsdag
 • Fridag torsdag 18. mai: Kristi Himmelfartsdag
 • Fridag fredag 19. mai: Fri inneklemt dag grunnskoler. Videregående skoler velger om de vil ha fri denne dagen eller en annen dag.
 • Fridag mandag 29. mai: 2. pinsedag
 • Siste skoledag før sommerferien 2023 torsdag 22. juni