Nyskolens SFO


Nyskolens SFO skal drives i tråd med Nyskolen i Oslos pedagogikk og være et demokratisk samfunn hvor elevene har muligheter til å påvirke sin hverdag.

Søk plass på SFO her.

SFOs telefon:  971 23 374

 

 

Når skoledagen er over, går SFO-elevene til SFOs lokaler i 1. etasje, med spiserom, aktivitetsrom og et rom for tegning, rollelek, lego og andre aktiviteter.

 

Det serveres brød og knekkebrød med pålegg litt etter kl 15.

 

Akkurat nå har elevene ikke noen fast ukeplan. Fri lek er det høyeste ønsket de har, og det foregår bygging og tegning og pusling parallelt med herjing og trening. Elevene koser seg med å kunne velge helt selv. Når de selv ønsker en endring, gjeninnfører vi spesielle aktiviteter på enkelte ukedager, for eksempel en maledag, en dansedag, en turdag, osv. Her er den gamle planen. 

 

 

Det er per i dag ikke mulig å søke halv SFO-plass.

 

Oppsigelsestiden for en SFO-plass er 2 mnd fra den 1. i hver måned.

Prisen for SFO fastsettes av styret, og justeres før hvert nye skoleår. Oppdatert prisinformasjon finnes her. Ved manglende betaling vil man miste SFO-plassen.