Nyskolens SFO


Nyskolens SFO skal drives i tråd med Nyskolen i Oslos pedagogikk og være et demokratisk samfunn hvor elevene har muligheter til å påvirke sin hverdag.

Søk plass på SFO her.

SFOs telefon:  971 23 374

 

 

Når skoledagen er over, går SFO-elevene til SFOs lokaler i 1. etasje, med spiserom, aktivitetsrom og et rom for tegning, rollelek, lego og andre aktiviteter.

 

Det serveres brød og knekkebrød med pålegg litt etter kl 15.

 

Akkurat nå har elevene ikke noen fast ukeplan. Fri lek er det høyeste ønsket de har, og det foregår bygging og tegning og pusling parallelt med herjing og trening. Elevene koser seg med å kunne velge helt selv. Når de selv ønsker en endring, gjeninnfører vi spesielle aktiviteter på enkelte ukedager, for eksempel en maledag, en dansedag, en turdag, osv. Her er den gamle planen. 

 

 

Det er et begrenset antall halve plasser tilgjengelig på SFO. Antallet avgjøres til enhver tid av SFOs økonomi. De som har fått innvilget halv plass vil normalt få beholde denne så lenge de ønsker. Med halv plass må eleven hentes seinest kl 15:45 alle dager. Det er for skoleåret 2022/23 venteliste til halve plasser.

 

Oppsigelsestiden for en SFO-plass er 2 mnd fra den 1. i hver måned. Det er ingen oppsigelsestid for å bytte mellom halv og hel plass eller omvendt, men et bytte til halv plass avhenger av kapasitet.

Prisen for SFO fastsettes av styret, og justeres før hvert nye skoleår. Oppdatert prisinformasjon finnes her. Ved manglende betaling vil man miste SFO-plassen.