Nyskolens SFO


Nyskolens SFO skal drives i tråd med Nyskolen i Oslos pedagogikk.

Dette innebærer at SFO skal være et demokratisk samfunn hvor elevene har muligheter til å påvirke sin hverdag.

 

SFOs telefon: 971 23 374

Elever bygger med kapplaklosser på SFO. Privat barneskole i Oslo. Demokratisk barneskole i Oslo. Skole for nysgjerrighet, lærelyst og livsglede.

 

Dagsplanen på SFO

Fredager kl 13:30 Innkryssing og oppstart

Fredager kl 13:45 Lek og uteaktiviteter

Man-tors kl 14:45 Innkryssing og oppstart

Alle dager ca 15:00 Spising

Alle dager ca 15:15 Lek og aktiviteter

 

Skoleruta

med oversikt over dager med heldags-SFO

Faste aktiviteter på SFO

Mandag: Ute- og kjeller-dag

Tirsdag: Datadag

Onsdag: Byggelek og kreativt verksted

Torsdag: Fri lek: sklie, lekebiler, magneter, m.m.

Fredag: Ute på tur-dag og filmdag