Nyskolens SFO


Nyskolens SFO skal drives i tråd med Nyskolen i Oslos pedagogikk.

Dette innebærer at SFO skal være et demokratisk samfunn hvor elevene har muligheter til å påvirke sin hverdag.

Søk plass på SFO her.

 

Nyskolens SFO har i oktober 2020 fått nye lokaler! De er skikkelig fine og romslige og ikke minste, de er bare våre! De ligger i første etasje, og vi har et spiserom, et rom for tegning, rollelek, lego og andre aktiviteter i tillegg til et aktivitetsrom med ribbevegg, trampoliner, madrasser og plass til sprell. Det er skikkelig fint!
Det innebærer at når skolen er slutt, pakker barna sakene sine og tar med seg ned, og vi ser at de nå begynner å få litt grep om det å få med seg alt;-) Riktignok ligger det litt luer og matbokser her og der, men de øver og jeg synes de begynner å bli gode.
Vi har funnet ut at akkurat nå har vi ikke lyst på noen fast ukeplan, for barna leker så fint, og det foregår bygging og tegning og pusling parallelt med herjing og trening, og de koser seg mer når de kan regulere dette selv. Men når nyhetens interesse har lagt seg litt, tenker vi at vi gjeninnfører for eksempel en maledag, en dansedag og andre ting som barna kan være med på å foreslå.
Fortsatt må barna ha med seg egen mat, siden det gjør smittevernet enklere å ivareta. I tillegg er det fortsatt veldig mye håndvask, og lekene våre er fordelt mellom de ulike dagene, sånn at de er noen døgn i «karantene» før vi tar dem fram igjen.

 

SFOs telefon: 971 23 374

Elever bygger med kapplaklosser på SFO. Privat barneskole i Oslo. Demokratisk barneskole i Oslo. Skole for nysgjerrighet, lærelyst og livsglede.

 

Dagsplanen på SFO

Onsdager kl 13:30 Innkryssing og oppstart

Man-tirs-tors-fre kl 14:30 Innkryssing og oppstart

Alle dager ca 14:45 Tilbud om spising for de som er sultne

 

Skoleruta

med oversikt over dager med heldags-SFO

Faste aktiviteter på SFO

Kommer seinere.

Mandag: 

Tirsdag: 

Onsdag: 

Torsdag: 

Fredag: