Nyskolens SFO


Nyskolens SFO skal drives i tråd med Nyskolen i Oslos pedagogikk og være et demokratisk samfunn hvor elevene har muligheter til å påvirke sin hverdag.

Søk plass på SFO her.

SFOs telefon:  971 23 374

Si opp SFO-plassen: post@nionett.no

 

 

Når skoledagen er over, går SFO-elevene til SFOs lokaler i 1. etasje, med spiserom, aktivitetsrom og et rom for tegning, rollelek, lego og andre aktiviteter.

 

Det serveres brød og knekkebrød med pålegg litt etter kl 15.

 

Akkurat nå har elevene ikke noen fast ukeplan. Fri lek er det høyeste ønsket de har, og det foregår LEGO-bygging, tegning og pusling parallelt med herjing og hyttebygging. Elevene koser seg med å kunne velge helt selv. Når de selv ønsker en endring, gjeninnfører vi spesielle aktiviteter på enkelte ukedager, for eksempel en maledag, en dansedag, en turdag, osv.

 

 

 

Oppsigelsestiden for en SFO-plass er 2 mnd fra den 1. i hver måned.

Prisen for SFO fastsettes av styret, og justeres før hvert nye skoleår. Oppdatert prisinformasjon finnes her. Ved manglende betaling vil man miste SFO-plassen.

SFO er fra skoleslutt til kl 17, med henting senest 16:50. Det er ikke mulig å søke halv SFO-plass.