Regler på SFO


Barn og voksne på SFO bestemmer reglene for hverdagen på SFO i fellesskap. Reglene kan tas opp på nytt når noen måtte ønske det.

  1. Alle må komme for å bli krysset inn når SFO begynner.
  2. Spisetid er fra 15:00 til 15:30. Da skal vi ha det rolig og ikke gjøre noe som forstyrrer spisinga.
  3. Det er bare lov å være på SFO sine rom og i gangen.
  4. Man må dele med alle eller ingen hvis man har med noe godt (f eks minigulrøtter).
  5. SFO-erne skal alltid rydde opp etter seg før de går hjem.
  6. Det er ikke lov å bruke mobil eller andre elektroniske dingser på SFO
  7. De voksne på SFO har ansvaret for barna og må derfor bestemme mange ting hver dag. Vi skal alltid prøve å gjøre dette med dialog og vennlighet. Noen ganger må de voksne bestemme ting som barna ikke er enige i, og det har de lov til, fordi de er ansvarlige for både sikkerhet og trivsel.