Regler på SFO


Barn og voksne på SFO bestemmer reglene for hverdagen på SFO i fellesskap. Reglene kan tas opp på nytt når noen måtte ønske det.

 1. Alle må komme for å bli krysset inn når SFO begynner, og samles rundt bordet når det er spisetid.
 2. Spisetid er fra 15:00 til 15:30. Da skal vi ha det rolig og ikke gjøre noe som forstyrrer spisinga.
 3. SFO har som sitt område Ringen, SFO-rommet, tekjøkkenet, kjelleren, gangen og doene. De andre rommene brukes ikke i SFO-tida.
 4. Man må dele med alle eller ingen hvis man har med noe godt (f eks minigulrøtter).
 5. SFO-erne skal alltid rydde opp etter seg før de går hjem.
 6. Det er ikke lov med dataspill hvor man kan se blod eller liksom-blod (tirsdag er datadag).
 7. De som spiller på iPad, telefon, tablet og sånne ting, skal sitte i kortrappa i Ringen. Det er for at de voksne skal kunne stå bak og se på hva du spiller og  hjelpe deg til å følge datareglene.
 8. Det er bare lov med filmer som er tillatt for alle (fredag er filmdag).
 9. Alle skal være greie med hverandre.
 10. Barna skal alltid være der hvor de voksne er og omvendt. Barna kan godt få leke i ro og fred, men aldri uten tilsyn.
 11. De voksne skal alltid følge med på at barna trives og at det ikke forekommer utestenging eller krenkelser. Barna skal ikke utestenge.
 12. De voksne hjelper barna med å løse konflikter når de har bruk for det.
 13. De voksne på SFO har ansvaret for barna og må derfor bestemme mange ting hver dag. Vi skal alltid prøve å gjøre dette med dialog og vennlighet. Noen ganger må de voksne bestemme ting som barna ikke er enige i, og det har de lov til, fordi de er ansvarlige for både sikkerhet og trivsel.