Vilkår og priser på SFO


Åpningstider

SFO åpner kl 07:45 hver dag. Skoletiden er fra 08:30 til 14:45 mandag – torsdag, og fra 08:30 til 13:30 fredag. Etter skoletid er det SFO fram til kl 17:00 hver dag. Hentetidspunkt er seinest kl 16:50 for de som har hel plass, og 15:45 for de som har halv plass.

Faste satser fra august 2021 (11 mnd/år)

 • 1/1-tidsplass: kr 2 450,-/mnd
 • 1/2-tidsplass: kr 1 225,-/mnd

Prisen inkluderer matservering.

Andre barn og elever kan etter avtale besøke SFO på dagsbasis. Satsene er da:

 • Dagsbetaling: kr 265,-/dag
 • Dagsbetaling (skolefri): kr 325,-/dag

Nyskolens SFO har inntil åtte halve plasser, og brukstiden er fra skoleslutt og fram til kl. 15:45 hver dag. Når det er skolefri er det påmelding til SFO, og SFO holder åpent dersom det er minst tre påmeldte. Elever med halv SFO-plass kan meldes på enkeltdager med heldags-SFO, samt tre dager for hver hele uke det er ferie.

Oppsigelse av plassen på SFO må skje senest 2 måneder i forkant og være skriftlig på papir eller e-post. Oppsigelsen skal rettes til daglig leder Sunniva Sandanger. Dette gjelder både hel- og halvtidsplasser.

Fakturering

 • Faktura med krav om betaling sendes ut den 1. i hver måned, elleve måneder per år. 
 • Betalingsfrist er den 15. i hver måned.
 • Vi ønsker at foresatte oppretter fast månedlig trekk i sin egen nettbank. Vi har ikke avtalegiro eller e-faktura.
 • Foresatte som er satt opp som betaler vil få tilsendt betalingsvarsler, og blir ilagt purregebyr ved forsinket betaling.
 • Foresatte som er satt opp som betaler bes oppgi fødselsnummer for innrapportering av utgifter til pass og stell av barn til Skatteetaten.
 • Ved manglende betaling ut over 2 måneder vil SFO-plassen bli sagt opp med umiddelbar virkning. 
 • Det kan søkes om SFO-plass på nytt etter at det utestående er betalt.
 • Ved endring av mottaker av faktura skal ny mottaker sende skriftlig beskjed om dette.

Forsinket henting fra SFO 

Elever med hel plass på SFO må hentes innen 16:50, siden SFO stenger kl 17:00. Elever med halv plass på SFO må hentes innen 15:45.

Dersom elever med halv plass blir hentet etter 15:45 to ganger på en måned, vil foresatte motta faktura på hel plass påfølgende måned.

Dersom elever med hel plass blir hentet etter SFOs stengetid, belastes foresatte med kr 260,- for hver påbegynte time, for å dekke overtidsbetaling til de ansatte.

 

Søk plass på SFO her.