SFO-tilbud, åpningstider og priser


Prisen for en SFO-plass er fra høsten 2023 kr 2400,-/mnd

Redusert takst: 

For foresatte til elever i 1. og 2. trinn: kr 960,-/mnd (resten dekkes av Oslo kommune).

For foresatte som har redusert skolebetaling og/eller to eller flere barn som går på SFO: kr 1200,-/mnd.

Åpningstider

SFO åpner kl 07:45. Etter skoletid er det SFO fram til kl 17:00 hver dag. Hentetidspunkt er senest kl 16:50.

Barn som ikke går fast på SFO kan etter avtale besøke SFO på dagsbasis. Satsene er da:

  • Dagsbetaling: kr 480,-/dag
  • Ukesbetaling (skolefri): kr 1400,-/uke

I sommerferien, høstferien og vinterferien, samt på inneklemte dager, er det påmelding til SFO, og SFO holder åpent dersom det er minst tre påmeldte. SFO holder stengt mellom jul og Nyttår, og i påskeuka. Se skoleruta her.

Oppsigelse av plassen på SFO må skje senest 2 måneder i forkant og være skriftlig på papir eller e-post til post@nionett.no.

Fakturering

  • Faktura med krav om betaling sendes ut den 1. i hver måned, elleve måneder per år. 
  • Betalingsfrist er den 15. i hver måned.
  • Vi ønsker at foresatte oppretter fast månedlig trekk i sin egen nettbank. Vi har ikke avtalegiro eller e-faktura.
  • Foresatte som er satt opp som betaler vil få tilsendt betalingsvarsler, og blir ilagt purregebyr ved forsinket betaling.
  • Foresatte som er satt opp som betaler bes oppgi fødselsnummer for innrapportering av utgifter til pass og stell av barn til Skatteetaten.
  • Ved manglende betaling ut over 2 måneder vil SFO-plassen bli sagt opp med umiddelbar virkning. 
  • Det kan søkes om SFO-plass på nytt etter at det utestående er betalt.
  • Ved endring av mottaker av faktura skal ny mottaker sende skriftlig beskjed om dette.

Forsinket henting fra SFO 

Elevene må hentes fra SFO innen 16:50, siden SFO stenger kl 17:00.

Dersom elever blir hentet etter SFOs stengetid, belastes foresatte kr 260,- for hver påbegynte time, for å dekke overtidsbetaling til de ansatte.

 

Søk plass på SFO her.