Vilkår og priser på SFO


Endret SFO-tilbud ved Nyskolen i Oslo fra høsten 2022

Fra august 2022 vil Nyskolens SFO ha følgende tilbud:

 

Prisen for en SFO-plass reduseres til kr 2000,-/mnd (tidligere 2450,-)

Foresatte til elever i 1. trinn kan søke om 12 timers gratis SFO, og total betaling vil for dem bli kr 940,-

Foresatte som har redusert skolebetaling og/eller to eller flere barn som går på SFO kan også søke om reduserte takster på SFO (kr 1000,-).

Åpningstider

SFO åpner kl 07:45 hver dag. Skoletiden er fra 08:30 til 14:45 mandag – torsdag, og fra 08:30 til 13:30 fredag. Etter skoletid er det SFO fram til kl 17:00 hver dag. Hentetidspunkt er seinest kl 16:50.

Barn som ikke går fast på SFO kan etter avtale besøke SFO på dagsbasis. Satsene er da:

  • Dagsbetaling: kr 400,-/dag
  • Ukesbetaling (skolefri): kr 1200,-/uke

Når det er skolefri er det påmelding til SFO, og SFO holder åpent dersom det er minst tre påmeldte.

Oppsigelse av plassen på SFO må skje senest 2 måneder i forkant og være skriftlig på papir eller e-post. Oppsigelsen skal rettes til daglig leder Sunniva Sandanger.

Fakturering

  • Faktura med krav om betaling sendes ut den 1. i hver måned, elleve måneder per år. 
  • Betalingsfrist er den 15. i hver måned.
  • Vi ønsker at foresatte oppretter fast månedlig trekk i sin egen nettbank. Vi har ikke avtalegiro eller e-faktura.
  • Foresatte som er satt opp som betaler vil få tilsendt betalingsvarsler, og blir ilagt purregebyr ved forsinket betaling.
  • Foresatte som er satt opp som betaler bes oppgi fødselsnummer for innrapportering av utgifter til pass og stell av barn til Skatteetaten.
  • Ved manglende betaling ut over 2 måneder vil SFO-plassen bli sagt opp med umiddelbar virkning. 
  • Det kan søkes om SFO-plass på nytt etter at det utestående er betalt.
  • Ved endring av mottaker av faktura skal ny mottaker sende skriftlig beskjed om dette.

Forsinket henting fra SFO 

Elever med hel plass på SFO må hentes innen 16:50, siden SFO stenger kl 17:00.

Dersom elever med hel plass blir hentet etter SFOs stengetid, belastes foresatte med kr 260,- for hver påbegynte time, for å dekke overtidsbetaling til de ansatte.

 

Søk plass på SFO her.