Skolehelsetjenesten


Pia Fjellner er midlertidig langtidsvikar for vår helsesykepleier på Nyskolen.

Pia vil være tilstede på Nyskolen på torsdager.

Øvrige dager kan hun nås på e-post eller telefon på:

pia.fjellner@bgo.oslo.kommune.no

94016376 / 22088790

 

Ungdom fra 13 år og oppover kan også benytte Helsestasjon for ungdom i sin egen bydel, dersom de trenger noen å snakke med. Helsesykepleierne der har også taushetsplikt, og du kan snakke om hva som helst.

Sjekk ut appen Ung i BGO. Der er det oppdatert oversikt over tilbud til barn og unge i Bydel Gamle Oslo.

Mer informasjon om skolehelsetjenesten i Oslokommune finner du her.

Helsesykepleier har taushetsplikt og du kan snakke med henne om alt som handler om psykisk- og fysiske helse, sosiale utfordringer og om hvordan håndtere små og store utfordringer i livet.

Skolelege og psykolog er også tilknyttet skolehelsetjenesten på Nyskolen. Ta kontakt med helsesykepleier hvis du har spørsmål om hva de kan bidra med.

Elever, lærere og foresatte kan komme innom kontoret, ringe eller sende mail om det er noe dere vil snakke om. Helsesykepleier har «åpen dør», men man kan reservere tid hvis man ønsker det.

Foreldre er hjertelig velkommen til å kontakte helsesykepleier for bekymringer, veiledning og informasjon knyttet til fysiske, psykiske og sosiale utfordringer som gjelder deres barn. Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale med elevens foreldre, med skolens lærere, sosiallærere, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT), barne – og ungdomspsykiatri(BUP), helsestasjonen, fastlege og sykehus.

Eksempler på temaer som barn og foreldre kan ta opp med skolehelsetjenesten:

  • Trivsel / helse
  • Kosthold / tannhelse
  • Sengevæting
  • Mobbing / skolevegring
  • Sorg / samlivsbrudd / alvorlig sykdom i hjemmet
  • Psykososiale problemstillinger
  • Fin – og grovmotoriske vansker
  • Kropp og pubertet

Fast program for skolehelsetjenesten:

1. trinn: Helseundersøkelse sammen med foresatte. Det blir tatt hørsel- og synskontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesykepleier om barnets helse, trivsel og utvikling. Det gis time hos skolelege som foretar en generell helseundersøkelse.

2. trinn: DTP-IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

3. trinn: Veiing og måling av alle elevene individuelt. Helsesykepleier tilbyr veiledning til foresatte ved behov. Undervisning i kosthold, fysisk aktivitet og tannhelse.

6. trinn: MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder). Undervisning om pubertet (fysisk og psykisk helse).

7. trinn: 2 doser HPV- vaksine.

8. trinn: Individuell trivselssamtale med alle elver på trinnet.

10. trinn: Siste dose DTP-IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

 

Ingrid Thunheim Bjørnstad, helsesykepleier på Nyskolen