Skolehelsetjenesten


 

Helsykepleier (tidligere helsesøster) Ingrid Thunheim Bjørnstad har nå fast kontortid på Nyskolen

Onsdager  kl 09.00 – 15.00

Torsdager kl 09.00-15.00

Alle som trenger noen å snakke med kan komme og banke på, de trenger ikke å avtale på forhånd. Helsesykepleier har taushetsplikt, og du kan snakke om hva som helst.

Utenfor kontortiden kan hun kontaktes på:

e-post: ingrid.bjornstad@bgo.oslo.kommune.no 

tlf: 48 169 783

Endring i tjenesten fra uke 4 2021 på bakgrunn av stadige endringer i koronasituasjonen:

Helsesykepleier vil være fysisk på skolen hver onsdag og vil kunne ha korte «ansikt til ansikt» samtaler med barn og unge som er i en spesielt sårbar situasjon, og som vurderes å trenge det. Smittevern vil bli ivaretatt på en god måte. Slike konsultasjoner må avklares på forhånd og settes opp til en fast tid som må overholdes.

På torsdager har helsesykepleier hjemmekontor. Da kan hun nås på telefon 48169786. Hun kan også gjennomføre konsultasjoner og samtaler med barn, unge og foresatte på Confrere, som er en trygg nettplattform for pasientkonsultasjoner. Slik konsultasjon avtales eventuelt pr telefon.

Det er satt opp ekstra skolelege på Familiehuset for elever ved Nyskolen 16.02.21. Ta kontakt med helsesykepleier ved behov for legetime.

Det ordinære programmet for skolehelsetjenesten settes på vent frem til koronasituasjonen gjør det mulig å gjennomføre. Vaksinering etter vaksinasjonsprogrammet  prioriteres høyt og vil gjennomføres til våren.

Sjekk ut appen Ung i BGO. Der er det oppdatert oversikt over tilbud til barn og unge i Bydel Gamle Oslo.

Mer informasjon om skolehelsetjenesten i Oslokommune finner du her.

Helsesykepleier har taushetsplikt og du kan snakke med henne om alt som handler om psykisk- og fysiske helse, sosiale utfordringer og om hvordan håndtere små og store utfordringer i livet.

Skolelege og psykolog er også tilknyttet skolehelsetjenesten på Nyskolen. Ta kontakt med helsesykepleier hvis du har spørsmål om hva de kan bidra med.

Elever, lærere og foresatte kan komme innom kontoret, ringe eller sende mail om det er noe dere vil snakke om. Helsesykepleier har «åpen dør», men man kan reservere tid hvis man ønsker det.

Foreldre er hjertelig velkommen til å kontakte helsesykepleier for bekymringer, veiledning og informasjon knyttet til fysisk, psykisk og sosiale utfordringer som gjelder deres barn. Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale med elevens foreldre, med skolens lærere, sosiallærere, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT), barne – og ungdomspsykiatri(BUP), helsestasjonen, fastlege og sykehus.

Eksempler på temaer som barn og foreldre kan ta opp med skolehelsetjenesten:

 • Trivsel / helse
 • Kosthold / tannhelse
 • Sengevæting
 • Mobbing / skolevegring
 • Sorg / samlivsbrudd / alvorlig sykdom i hjemmet
 • Psykososiale problemstillinger
 • Fin – og grovmotoriske vansker
 • Kropp og pubertet

Fast program for skolehelsetjenesten:

 1. trinn: Helseundersøkelse sammen med foresatte. Det blir tatt hørsel- og synskontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesykepleier. Henvisning til skolelege etter behov.
 2. trinn: DTP-IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
 3. trinn: Veiing og måling av hele trinnet. Helsesykepleier tilbyr veiledning til foresatte ved behov.
 4. trinn: Undervisning om Psykologisk førstehjelp https://www.solfridraknes.no/
 5. trinn: MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder). Undervisning om pubertet (fysisk og psykisk helse)
 6. trinn: 2 doser HPV- vaksine
 7. trinn:Individuell trivselssamtale med alle elver på trinnet.
 8. trinn: Siste dose DTP-IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)