Skolehelsetjenesten


 

Helsykepleier (tidligere helsesøster) Ingrid Thunheim Bjørnstad har nå hjemmekontor

Onsdager  kl 09.00 – 15.00

Torsdager kl 09.00-15.00

Alle som trenger noen å snakke med kan ta kontakt. Helsesykepleier har taushetsplikt, og du kan snakke om hva som helst.

e-post: ingrid.bjornstad@bgo.oslo.kommune.no 

tlf: 48 169 783

I perioden 3. februar t.o.m. 22. februar, er dessverre helsesykepleier ikke tilgjengelig.

Endring i tjenesten på bakgrunn av stadige endringer i koronasituasjonen:

Helsesykepleier vil på sitt kontor på skolen kunne ha korte «ansikt til ansikt» samtaler med barn og unge som er i en spesielt sårbar situasjon, og som vurderes å trenge det. Smittevern vil bli ivaretatt på en god måte. Slike konsultasjoner må avtales på forhånd og settes opp til en fast tid som må overholdes.

Deler av tiden har helsesykepleier hjemmekontor. Da kan hun nås på telefon 48169783. Hun kan også gjennomføre konsultasjoner og samtaler med barn, unge og foresatte på Confrere, som er en trygg nettplattform for pasientkonsultasjoner. Slik konsultasjon avtales eventuelt pr telefon.

Sjekk ut appen Ung i BGO. Der er det oppdatert oversikt over tilbud til barn og unge i Bydel Gamle Oslo.

Mer informasjon om skolehelsetjenesten i Oslokommune finner du her.

Helsesykepleier har taushetsplikt og du kan snakke med henne om alt som handler om psykisk- og fysiske helse, sosiale utfordringer og om hvordan håndtere små og store utfordringer i livet.

Skolelege og psykolog er også tilknyttet skolehelsetjenesten på Nyskolen. Ta kontakt med helsesykepleier hvis du har spørsmål om hva de kan bidra med.

Elever, lærere og foresatte kan komme innom kontoret, ringe eller sende mail om det er noe dere vil snakke om. Helsesykepleier har «åpen dør», men man kan reservere tid hvis man ønsker det.

Foreldre er hjertelig velkommen til å kontakte helsesykepleier for bekymringer, veiledning og informasjon knyttet til fysiske, psykiske og sosiale utfordringer som gjelder deres barn. Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale med elevens foreldre, med skolens lærere, sosiallærere, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT), barne – og ungdomspsykiatri(BUP), helsestasjonen, fastlege og sykehus.

Eksempler på temaer som barn og foreldre kan ta opp med skolehelsetjenesten:

  • Trivsel / helse
  • Kosthold / tannhelse
  • Sengevæting
  • Mobbing / skolevegring
  • Sorg / samlivsbrudd / alvorlig sykdom i hjemmet
  • Psykososiale problemstillinger
  • Fin – og grovmotoriske vansker
  • Kropp og pubertet

Fast program for skolehelsetjenesten:

1. trinn: Helseundersøkelse sammen med foresatte. Det blir tatt hørsel- og synskontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesykepleier om barnets helse, trivsel og utvikling. Det gis time hos skolelege som foretar en generell helseundersøkelse.

2. trinn: DTP-IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

3. trinn: Veiing og måling av alle elevene individuelt. Helsesykepleier tilbyr veiledning til foresatte ved behov. Undervisning i kosthold, fysisk aktivitet og tannhelse.

6. trinn: MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder). Undervisning om pubertet (fysisk og psykisk helse).

7. trinn: 2 doser HPV- vaksine.

8. trinn: Individuell trivselssamtale med alle elver på trinnet.

10. trinn: Siste dose DTP-IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).