Styret i Stiftelsen Nyskolen i Oslo


Styret ved Nyskolen i Oslo er både styret for den stiftelsen som eier Nyskolen i Oslo og driftsstyre for skolen. Det er fordi vi er en så liten skole, og det ville bare vært kompliserende hvis vi skulle hatt to forskjellige styrer.

Styret har det øverste ansvaret for skolen på det formelle plan. Det vil si at det er lærerne og daglig leder som driver skolen til daglig, men at styret har ansvar for de økonomiske rammene, for at skolen drives innenfor regelverket og etter formålsparagrafen.

Det er for eksempel styret som fastsetter skolepengene, gjør vedtak om eventuelle endringer i måten å drive skolen på, lager inntaksregler osv, og vi er lærernes arbeidsgivere. Styret står ansvarlig overfor Fylkesmannen og Utdannings- og forskningsdepartementet.

Referater fra styrets møter samt andre dokumenter relatert til styret finns i menyen Styret (se venstre kolonne). Du kan se sakslister og sammendrag av referater her.

Styret kan kontaktes hvis dere lurer på noe rundt driften av skolen, vil ha informasjon om hva slags skole Nyskolen er, økonomiske ting osv. Foreldrene må også gjerne ta kontakt med FAU (foreldrenes arbeidsutvalg).