Styrereferater


Styremøter avholdes normalt annenhver måned, første tirsdag i måneden. Dersom det er spesiell grunn til det, samles styret oftere.

Alle referatene legges ut i PDF-format som vil kunne leses direkte i browservinduet eller via dedikerte PDF-lesere som Adobe Reader eller Foxit Reader.

Referater fra møtene lagres online i skolens Google Suite for Education løsning og er alle tilgjengelige fra lenken nedenfor.

Obs! Mulig feil ved bruk av Firefox

Noen versjoner av browseren Firefox har tidligere ikke tillatt lesing av PDF-filene våre. Vi jobber på saken og frem til at vi har funnet feilen anbefales alternative browsere som Chrome, Safari og Windows Explorer med flere.

Styremøtereferater