Ungdomsmøte


Ungdomsmøte. Privat ungdomsskole i Oslo. Demokratisk ungdomsskole i Oslo. Skole for nysgjerrighet, lærelyst og livsglede.

Ungdomsmøtet ledes av ungdomsskoleelevene, og der kan man ta opp saker som gjelder ungdomstrinnet.

Referater fra ungdomsmøtene.