Ungdomsmøte


Ungdomsmøtet ledes av ungdomsskoleelevene, og der kan man ta opp saker som gjelder ungdomstrinnet.

Referater fra ungdomsmøtene.