Oppsigelse av skoleplass


Frist for å si opp skoleplass er som tidligere tre måneder før planlagt slutt, men dersom eleven skal bytte skole ved skoleårets slutt er fristen 1. april. På grunn av ferie teller ikke juli måned med i oppsigelsestiden.

Forhåndsbetalingen dekker de tre månedene i oppsigelsestiden.

Det er mulig å søke om opphevelse eller reduksjon av oppsigelsestiden dersom det kan dokumenteres at eleven må slutte ved skolen p.g.a. personlig force majeure, som alvorlig ulykke eller langvarig sykdom. Styret vil da vurdere søknaden og ved innvilgelse vil forskuddsbetalingen for de aktuelle månedene bli tilbakebetalt.

Mislighold av avtalen om skoleplass, som manglende skolebetaling, vil føre til at eleven mister skoleplassen.