Målet med Nyskolen


Nyskolen i Oslo er en friskole med et tydelig mål: Å humanisere samfunnet.

Med det mener vi at skolen skal drives slik at elevene

  • preges av demokratiske verdier og er aktive deltakere i skolesamfunnet
  • ønsker å ivareta og bidrar til å ivareta medmennesker
  • opplever skolen som et trygt, utviklende og meningsfylt fellesskap
  • lærer å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter de trenger i ulike situasjoner
  • er nysgjerrige og opplever glede ved kunnskap og arbeid
  • kan tenke kritisk og reflekterende om situasjoner de befinner seg i
  • kan handle slik at de når mål de setter seg

 

Elever som får en slik utvikling vil være i stand til å bryte ut av passivitet og fastlagte strukturer for å forme sin egen framtid. De vil ikke bare utrustes for sin egen framtid, men også bidra til at samfunnet utvikles i en mer humanisert retning. Gode ferdigheter og kunnskaper i teoretiske, praktiske og estetiske fag er ikke bare et premiss, men også et mål i seg selv.

-Utdrag fra Nyskolens Manifest.