Nyskolens Manifest


Nyskolens manifest er et levende dokument, som leses og gjennomgås med jevne mellomrom. I 2019 jobber foreldre og ansatte med innspill og endringer til det nåværende manifestet.

 

 

Manifest vedtatt 7 februar 2014