Aldersblanding


I klassene på Nyskolen i Oslo går det elever som er født i forskjellige år. Tre og tre år hører sammen, bortsett fra de som går i sjuende. Sjuende er ganske mye for seg selv, og hører til både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Elevene går i klasser som har fra ti til fjorten elever. Klassene har egne navn som elevene finner på sammen.

 

Gruppene på Nyskolen kan f eks se sånn ut:

GUL      2 grupper med 14 barn fra 1., 2. og 3. trinn i hver

RØD     2 grupper med 15 barn fra 4., 5. og 6. trinn i hver

BLÅ      1 gruppe med 13 barn fra 7. trinn

UNGDOMSTRINN     3 grupper med 15 barn fra 8., 9. og 10. trinn i hver

 

 

Dessuten har vi faste, små grupper når vi spiser sammen, lager mat eller vasker opp, og i disse gruppene er det elever fra første til tiende trinn.

 

Mange skjønner at dette kan være fint for de som er yngst. Det mange ikke er klar over, er at det er enda litt bedre for de som er eldst!

 

Undersøkelser viser at de eldste i aldersblandede grupper lærer bedre, blant annet fordi de blir flinkere til å forklare ting. Elever som strever litt føler seg ofte mer normale i aldersblandede grupper, og da lærer de også mer. Elevene som ønsker seg flere utfordringer kan få mer tid til det. De som har jobbet mye med aldersblanding i skoler, mener også at tre og tre år sammen er det beste.

 

Nyskolen i Oslo mener at aldersblanding gir:

 

  •                  bedre læringsmiljø
  •                  mer vennskap
  •                  mer kreativitet
  •                  bedre demokrati