Forum Ny Skole


Det var gjennom sitt arbeid i organisasjonen Forum Ny Skole at Mosse Jørgensen bidro til å starte Nyskolen i 2004 i samarbeid med blant andre nåværende daglig leder Sunniva Sandanger.

Forum Ny Skole er fortsatt et viktig talerør for en bedre skolehverdag – og jobber også langsiktig med håp om flere nyskoler i Norge.

Besøk nettsiden deres: www.forumnyskole.org for innmelding, og for å lese interessante artikler.

Anbefalt lesning: http://www.forumnyskole.org/hemmeligheten-bak-nyskolen-i-oslo/