HEUREKA! – Tverrfaglig prosjektarbeid


Å lære å lære

‘Verden er full av opplysninger, informasjon og kunnskap. Det er så utrolig mye det går an å lære, at du kan bruke hele livet til det, uten pause, og fortsatt ikke bli halvferdig en gang.

Det betyr at det aller viktigste du kan lære på skolen, er å lære. Du må lære deg å finne den informasjonen du trenger. Du må lære deg å vite hva slags informasjon du kan stole på og hva som er useriøst. Og du må lære deg å sette sammen ting du lærer til kunnskap.

Heureka!

Nyskolen i Oslo har en egen metode for å få til dette. Den heter Heureka, og handler om å oppleve, lære og forske. Først sammen med alle de andre, ut fra det lærerne har planlagt, og så på egen hånd, i et tema du har valgt selv. Det er ganske vanskelig de første gangene, og alle må øve seg. Men etterhvert som du blir dyktigere til å undersøke temaer og til å skrive om dem, oppdager du også at du får mye større frihet. Når du kan Heureka-metoden kan du lære deg utrolig mye. Du kan få lov til å jobbe veldig selvstendig hvis du ønsker det, og du kan velge mer og mer fritt hva du vil forske på.

Tverrfaglighet

Verden ikke er laget av fag, som norsk, matte og kroppsøving. Fagene er en fin måte å organisere skolen på, men ute i verden er det ikke noe gjerde mellom samfunnsfag, naturfag og RLE. Tenker vi grundig etter, er det vanskelig å finne et tema som kun hører til i ett eneste skolefag. På skolen skal vi lære om oss selv og om verden rundt oss, og vi skal lære oss å lære. Vi skal skaffe oss opplysninger og informasjon og sette dette sammen til kunnskap – kunnskap som gjør at vi kan forstå mer av verden og, hvis vi mener at det trengs, forandre verden.

Nyskolen i Oslo mener derfor det er viktig å jobbe tverrfaglig, og det gjør vi i Heureka.