Ta ansvar – for seg selv og andre


150 mennesker er et samfunn

Alle som er på Nyskolen, alle de 120 elevene og rundt tjuefem voksne, har ansvar for at alle har det bra. Når du er på skolen er det nesten 150 mennesker som har ansvar for at du trives. Og du er med på å ha ansvaret for alle de 150 andre. Det er en veldig god følelse!

 

 

Øve på samarbeid

Å kunne samarbeide og ha det fint sammen med mange forskjellige mennesker er kanskje det aller viktigste du kan øve på på skolen. Dette er ferdigheter du ikke kan øve på alene, ikke noe du bare kan google. Du må øve.

 

 

Ansvar og frihet

Men du skal lære å ta ansvar for deg selv også. Når du begynner i første klasse og er 5 eller 6 år, har du ansvar for noen områder. Du må lære deg å holde orden i garderoben, huske pennalet ditt og du må lære deg å ikke forstyrre de andre som øver og lærer. For hvert år har du ansvar for litt flere ting og litt flere områder, og når du har mer ansvar, får du også mer frihet. Men det er forskjellig hvordan vi vokser. Noen mister aldri noen ting, andre husker ikke hvor de har gjort av beina sine. Elevene trenger altså hjelp til å øve på helt forskjellige ferdigheter. Det rare her er at hvis de voksne på skolen behandler alle elevene likt, så blir det utrolig urettferdig!

 

Å lære å lære

Å lære er ikke én aktivitet, men mange. Nyskolen i Oslo bruker mange metoder i læringsarbeidet, og elevene blir kjent med seg selv og hvordan de trives med å jobbe – og hva som er vrient for dem. Lærerens ansvar er å motivere, inspirere, gi tilbakemeldinger og veilede elevene videre. Men undervisning og læring er ikke det samme. Læreren har ansvar for å gi god undervisning og legge til rette for læring. Men ansvaret for å forsøke å lære, det skal elevene utvikle. Tar du ansvar for å lære, kan du få til nesten hva som helst!

Kort oppsummert: Uansett hva det er som er vanskelig for deg, så har du ansvar for å øve.

Det å øve ER faktisk å ta ansvar.