Leksefri skole


Kunnskap til leksehjelp

Lekser har vært mye i mediene de siste årene. En stor bekymring for debattantene har vært at leksehjelpere i skolen i liten grad har den kompetansen som skal til. Spørsmålet om lekser øker sosiale forskjeller og om det er en positiv involvering av foreldre er alltid aktuelt. Man bekymrer seg for hvordan barna skal få lært nok, og ikke minst om elevenes trivsel og motivasjon. Nyskolen i Oslo mener at dette siste bør være det viktigste i debatten om lekser. Det handler ikke bare om at det skal være hyggeligere å være barn og foreldre på ettermiddagen men at vi må heve blikket og se på hva vi vil med skolen. Utdannelse er mange ting på en gang. Det er barnas hverdag, det er veien til framtida og det er et av de viktigste redskapene for å forme framtida!

Fordeler med leksefri

Nyskolen i Oslo har lang erfaring med leksefri skole på barnetrinnet. Skoledagene våre varer fra halv ni til tre mandag til torsdag og fra halv ni til ett på fredag, og alle elever går like lenge på skolen uansett trinn. Etter 14 år med leksefri – og en annerledes skolehverdag på mange andre måter – kan vi rapportere om elever som lærer, utvikler seg og trives og som gjør det like bra som elever fra skoler med mye lekser. At elevene klarer seg fint, handler om mye mer enn spørsmålet om lekser, vi vektlegger metodemangfold, tverrfaglighet, aldersblanding og praktisering av direktedemokrati, vi lager og serverer varm mat på skolen hver dag og vi har felles morgenmøter og valgfag i barneskolen, for å nevne noe. Men vi mener likevel at leksefritt barnetrinn er sentralt for det vi driver med.

Elevene skal jobbe med skolefag på skolen, sammen med dyktige og profesjonelle lærere og skal ha anledning til å bruke kveldene sine til andre ting. Det gir mer tid sammen med foreldre og venner, det gir mer uthvilte elever og det gjør forskjellen på foreldrenes oppfølgingsevne mindre relevant.

 

Leselekser på ungdomstrinnet

Også på Nyskolens ungdomstrinn har vi i en periode hatt leksefri, men har nå landet på at leselekser er en god ting på ungdomstrinnet. Det skyldes flere ting:

  • Ungdomstrinnselevene er eldre og har større forutsetninger for å se nytten av eget arbeid. 
  • Ungdommene har bedre muligheter til å dra nytte av den ekstra hjelpen de kan få av voksne og hverandre og på andre måter innhente informasjon de trenger.
  • Med leselekser før undervisningstimene, kan hver elev forberede seg i sitt eget tempo.
  • Tilbud om leksehjelp («faghjelp») med pedagogisk utdannet personale på skolen fire dager i uka gjør at elevene kan bli ferdige med arbeidet mens de er på skolen dersom de ønsker det, og få like muligheter til hjelp med skolearbeidet sitt.
  • Omfanget av læreplanen for ungdomstrinnet kombinert med Nyskolens fokus på prosjektarbeider gjør at elevene trenger å jobbe noe mer enn de rekker i skoletiden.

Et tankeeksperiment

Læring er en sårbar prosess og veien til frustrasjon kan være kort. Elever er i en konstant testsituasjon, og det er vanskelig å forestille seg at voksne arbeidstakere ville finne seg i å bli utfordret og kontrollert på samme måte. Det er noe annet å være barn enn voksen, men tenk deg likevel at du får deg en ny jobb. Det kan være svært krevende, det er mye å sette seg inn i både faglig og sosialt. Tenk deg så at hver eneste gang du begynner å bli god til oppgavene dine, kommer sjefen og pålegger det helt nye oppgaver som du må mestre på relativt kort til. Så legger du til at når du kommer hjem til kjæresten din, eller kanskje til og med foreldrene dine, blir du der pålagt å vise hva du har lært på jobben og å øve mer. Mens de står og ser på og forklarer deg – antakelig på en litt annen måte enn det sjefen din gjorde.

 

Situasjonen for voksne og barn er ikke helt sammenlignbare, men det kan være en nyttig tankeøvelse for oss voksne likevel. Skolearbeid er best på skolen sammen med dyktige og inspirerende lærere som kjenner deg godt og kan tilrettelegge læringsarbeidet.

 

Foreldre kan følge opp og bidra uten lekser

Nyskolen i Oslo formidler tydelige forventninger til foreldrene ved skolen om at de skal følge opp barna sine og bidra til dannelse og utdannelse, og vi ønsker oss at de skal engasjere seg på mange ulike måter. I Nyskolens manifest står det blant annet at vi forventer av foreldrene at de veileder og gir elevene trygghet, at de er bevisste at de er viktige rollemodeller for barna sine, at de arbeider for åpenhet og god dialog mellom skole og hjem og at de bidrar til et aktivt miljø i foreldregruppa. Hvor aktive foreldrene faktisk er, er selvsagt svært ulikt fra familie til familie, og vi ser også at det varierer fra år til år. Men argumentet om at lekser er nødvendige for kontakten mellom skole og hjem deler vi ikke. Lekser er ikke, og skal ikke være, for foreldrenes del. Aktive foreldre kan bruke lekser til å følge med i elevenes skolearbeid. Men det er fullt mulig å kreve av foreldrene at de skal følge med og følge opp uten at elevene har lekser. Elevene kan til en hver tid vise fram arbeider hjemme, frivillig eller etter beskjed fra læreren. Foreldre kan helt fint få i oppdrag å ha samtaler med barna sine om bestemte temaer eller gå gjennom ukeplanen med dem (som hos oss ikke er en lekseplan, men en plan over hva som skal skje i de ulike timene på skolen), og vi kan oppfordre foreldre til å lese for eller med barna. Men foreldreoppgaven er så uendelig mye større.

 

Hvis barna våre skal bli både fornøyde, etiske, empatiske, dyktige og alt det andre vi ønsker oss av våre framtidige samfunnsborgere, så er det mye annet enn gangetabeller og engelsklekser som skal til. Gode relasjoner mellom barn og voksne, små og store samtaler, varierte aktiviteter, vennskap, engasjement i lokalsamfunnet… Nyskolen vil at dette skal være fokuset for foreldrene framfor tradisjonelle lekser.

 

Ikke svart-hvitt

 

 Det finnes forskning som sier at lekser er bra og det finnes forskning som konkluderer med at lekser er uheldig. Skoleledere, lærere, politikere og foreldre må forholde seg til at ikke har full oversikt over alle faktorer for god læring og til det faktum at barn er forskjellige. De lærer på ulike måter og i ulikt tempo og de har behov for forskjellig grad av voksenoppfølging. Nyskolens lærere lager avtaler med noen foreldre om å lese hjemme, de tipser om pedagogiske nettressurser som de mener barna kan ha glede av eller de oppfordrer til samtaler om temaer som det jobbes med på skolen. I andre tilfeller råder de foreldre til å la barna få mer ro for å unngå stress og press. Men lekser i vanlig forstand mener vi ikke hører hjemme på barnetrinnet.

 

Det store bildet

Som i alle debatter kan vi fort miste oversikten når vi diskuterer skole og utdannelse. Den første feilen vi gjør, er at vi begynner å diskutere midlene før vi har sjekket om vi er enige om målet. Hva er det vi vil utdanne barna våre til? Hva slags samfunn er det vi mener skolen skal legge opp til? Hvilke verdier skal ligge til grunn? Hva er den minste fellesnevneren vi kan enes om og hvilke gode veier fører oss til dette målet?

 

Læreplanen for den offentlige skolen, som Nyskolen i Oslo også arbeider etter, innledes med følgende målformulering:

 

  • Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi.

 

Livets oppgaver er mange, og listen over ting vi kunne lært barna i en ideell verden er nærmest uendelig. Læring er svært mye mer enn det vi ofte ser på som skolearbeid. Nyskolen i Oslo mener det er lite å hente på at barnetrinnselevene tar med seg denne typer oppgaver hjem og pålegges «overtid» flere dager i uken. Det er ikke verdt alle de konfliktene foreldre opplever, det er ikke verdt opplevelsen av utmattelse, irritasjon og skoletrøtthet som vi risikerer å skape og det er ikke verdt tapsopplevelsen for barna som ikke har foreldre som klarer å hjelpe til. Og aller mest: Det er så utrolig mye barn skal lære av sosiale ferdigheter, lek, fysisk utfoldelse og andre sosiale aktiviteter, at vi ønsker å la ettermiddager og kvelder være åpne for nettopp denne læringen.

 

God lærerdekning

Nyskolen i Oslo er en ganske liten skole i Oslosammenheng, men på landsbasis er størrelsen nokså vanlig; vi har hundre elever fra første til tiende trinn, og vi har 1 voksen per 9 elever. Vi er med andre ord i en privilegert situasjon med hensyn til å kunne følge elevene våre tett. Dette er ikke en tilfeldighet, men en tydelig og viktig prioritering fra skolens side, som selvsagt går på bekostning av andre ting som også koster penger. Vi blir ofte møtt med argumentet om at dette er umulig å få til i den offentlige skolen. Nyskolen i Oslo mener det er feil, og at det handler om prioriteringer og organisering.