Frist for å søke skoleplass


Nyskolen i Oslo tar hovedsakelig inn elever i 1. og 8. trinn.

Frist for å søke inntak til 1. trinn og 8. trinn: 1. november året før skolestart.

Frist for å akseptere tilbud om skoleplass (levere underskrevet kontrakt) for 1. og 8. trinn: 1. mars samme år som skolestart.

Andre søkere kan delta i etterinntak til ledige plasser i eventuelle trinn som ikke har ønsket antall elever.

Søknadsfrist er 1. mars for å delta i de månedlige etterinntakene som blir holdt fra 1. april og fram til 1. oktober, eller inntil skolens 100 elevplasser er fylt.