Inntak til Nyskolen i Oslo


Ønsker du å søke skoleplass ved Nyskolen i Oslo? Bruk vårt digitale søknadsskjema. Spørsmål? Send e-post til mona.hvattum@nionett.no.

 

Hva er riktig klassestørrelse på barnetrinn og ungdomstrinn?

Nyskolens grupper (klasser) har elever på ulik alder og på ulike utviklingstrinn. Det er viktig for oss å ha gjennomtenkte, passe store grupper, både for barn og ungdom. Gruppene må ikke bli så store at læreren ikke har oversikt og kan få kontakt med alle elevene sine, men heller ikke så små at det blir vanskelig for elevene å finne venner de kan relatere godt til.

Venteliste for barnetrinn og ungdomstrinn

De siste årene har Nyskolen hatt mange flere søkere enn vi har kunnet tilby plass. Vi har generelt hatt svært få ledige plasser, og fortsatt er ventelistene til noen trinn lange. De plassene som blir ledige ved at elever går ut av 10. trinn, fylles av 1. trinnselever allerede ved 1. trinns-inntaket i november, og de fleste som blir tatt inn har stått på ventelisten lenge. Prioriteringene i inntaksreglementet spiller en stor rolle, og elever uten noen form for prioritering kan ikke regne med å få plass.

Her er rekkefølgen på de ulike priorteringene

  1. Søkere som er søsken av elever som har plass ved skolen.
  2. Søkere til trinn hvor vi har færre enn ønsket antall elever. 
  3. Søkere av det underrepresenterte kjønn til trinn/grupper hvor det er færre enn 40% av ett kjønn.
  4. Søkere hvis foresatte har vist spesiell interesse for Nyskolens ideologi. 
  5. Søknadsdato. Søknad om skoleplass foreldes ett år etter påført ønsket startdato, men kan fornyes, og man beholder da opprinnelig dato.

~~

De første som tas inn er altså søsken av elever som allerede går på Nyskolen, og deretter søkere til ungdomstrinn. Deretter tar vi inn søkere til andre trinn hvor det er færre enn ønsket antall elever, og dersom ett av disse trinnene mangler elever av et bestemt kjønn for å få en god kjønnsfordeling, vil søkere av riktig kjønn tas inn først. Dersom flere søkere har samme prioriteringer, prioriteres de elevene som har foresatte som har vist stor interesse for Nyskolen, for eksempel ved å delta på ett av våre informasjonsmøter. Er det fortsatt mange med samme prioriteringer, vil søknadsdato være utslagsgivende.

Det betyr også at innenfor disse trinnene vil en søker med foresatte som har deltatt på informasjonsmøte prioriteres over andre søkere, og kun i siste instans er det søknadsdato som er utslagsgivende for hvem som tilbys plass.

Denne fremstillingen er noe forenklet, se inntaksreglementet for en fullstendig beskrivelse.

Er du klar for å søke? Her finner du søknadsskjemaet.