Inntak til Nyskolen i Oslo


Ønsker du å søke skoleplass ved Nyskolen i Oslo? Bruk vårt digitale søknadsskjema. Spørsmål? Send e-post til mona.hvattum@nionett.no.

 

Nyskolen i Oslo har plass til 120 elever på barnetrinn og ungdomstrinn

Det er viktig for oss at gruppene blir passe store, både for barn og ungdom. Vi har lenge hatt et barnetrinn på ca 60 elever, og et ungdomstrinn på ca 40. Imidlertid har vi sett at enkelte trinn eller grupper kan bli for små på grunn av naturlig variasjon i antall søkere til hvert trinn. For å få litt større grupper og framfor alt mer stabilitet, har vi nå fått godkjenning for å ta inn inntil 120 elever. Vi ønsker med det å ha grupper på ca 15, både på gul, rød, blå og ungdomstrinn.

Venteliste for barnetrinn og ungdomstrinn

De siste årene har Nyskolen hatt over 50 søkere på venteliste før hovedinntak. Vi har svært få ledige plasser, ettersom skolen kun har hatt 100 elevplasser. Med økningen til 120 elevplasser har vi kunnet tilby noen flere elever skoleplass hos oss, men fortsatt er ventelistene til noen trinn lange. De plassene som blir ledige ved at elever går ut av 10. trinn, fylles av 1. trinnselever allerede ved 1.trinns-inntaket i november, og de fleste som blir tatt inn har stått på ventelisten lenge. Prioriteringene i inntaksreglementet spiller en stor rolle, og elever uten noen form for prioritering kan ikke regne med å få plass.

Her er rekkefølgen på de ulike priorteringene

  1. Søkere som er søsken av elever som har plass ved skolen.
  2. Søkere til trinn hvor vi har færre enn ønsket antall elever. 
  3. Søkere av det underrepresenterte kjønn til trinn/grupper hvor det er færre enn 40% av ett kjønn.
  4. Søkere hvis foresatte har vist spesiell interesse for Nyskolens ideologi. 
  5. Søknadsdato. Søknad om skoleplass foreldes ett år etter påført ønsket startdato, men kan fornyes, og man beholder da opprinnelig dato.

~~

De første som tas inn er altså søsken av elever som allerede går på Nyskolen, og deretter søkere til ungdomstrinn. Deretter tar vi inn søkere til andre trinn hvor det er færre enn ønsket antall elever, og dersom ett av disse trinnene mangler elever av et bestemt kjønn for å få en god kjønnsfordeling, vil søkere av riktig kjønn tas inn først. Dersom flere søkere har samme prioriteringer, prioriteres de elevene som har foresatte som har vist stor interesse for Nyskolen, for eksempel ved å delta på ett av våre informasjonsmøter. Er det fortsatt mange med samme prioriteringer, vil søknadsdato være utslagsgivende.

Det betyr også at innenfor disse trinnene vil en søker med foresatte som har deltatt på informasjonsmøte prioriteres over andre søkere. Dersom to søkere begge har foresatte som har deltatt på informasjonsmøte, vil søknadsdato være utslagsgivende for hvem som tilbys plass.

Denne fremstillingen er noe forenklet, se inntaksreglementet for en fullstendig beskrivelse. Her finner du også inntaksreglement ved en eventuell utvidelse 2021.

Er du klar for å søke? Her finner du søknadsskjemaet.