Informasjonsmøter


 

Informasjonsmøter for nye søkere eller andre interesserte avholdes i mars og august. Møtet i august er primært for foresatte til søkere til 1. trinn kommende skoleår (4-/5-åringer). Deltakerne på våre informasjonsmøter anbefales å lese litt på Nyskolen.no her i forkant, da det vil bli gode muligheter for å stille spørsmål. Nyskolens sosiallærer Martin Johannessen har også en lærerblogg det er fint å ta en titt på.  

 

Påmelding til informasjonsmøtene sendes til mona.hvattum@nionett.no innen 1. august  og 1. mars. Nøyaktig dato for hvert møte publiseres her i forkant, og sendes også ut per e-post til de som allerede er påmeldt.

Neste informasjonsmøte blir 9. mars 2021, kl 14-15. Alle interesserte er velkommen så langt det er plass. Påmelding til mona.hvattum@nionett.no innen 1. mars 2020.