Skolestartere


Hva slags skole ønsker du at dine barn skal gå på?

Det lønner seg å tenke tidlig på hva slags skole du ønsker for ditt barn. Nyskolen er et alternativ til den offentlige skolen som gir barnet ditt et skolemiljø med færre barn, tettere voksenkontakt, mer aldersblanding og opplæring i demokrati fra dag én.

Vi har ventelister for alle aldre fra 0 år og oppover. Det er lurt å være tidlig ute med å sette seg på venteliste, siden vi bare tilbyr 15 elever plass i første trinn hvert år. Dette skjer i november året før skolestart.

Bli kjent med skolen før skolestart

Vi ønsker at skolestart skal være en trygg opplevelse for skolestarterne. Derfor har vi flere muligheter for å komme på besøk i løpet av året før skolestart.
På innskrivingsdagen i november får de hilse på de gule gruppene slik de er inneværende skoleår, med elever fra 1.-3. trinn. De får oppleve hvordan det er å være i klasserommet og jobbe litt i en time.
I løpet av våren har barnehagene til skolestarterne mulighet til å komme og hilse på oss. Alle typer besøk er velkomne, fra å bare hilse på i bakgården, til å komme inn og si hei i klassen.
På besøksdagen i juni inviteres skolestarterne til å besøke de gule gruppene slik de blir til høsten, altså uten nåværende 3. trinn. Dette varer vanligvis i to skoletimer.

Informasjon for skolestartere

Les mer om skolestart i vår brosjyre for skolestart ved Nyskolen og i vårt informasjonshefte for nye foreldre.