Søknad om skoleplass


Å søke barnet sitt inn på en skole med et annet fokus enn den offentlige skolen er et stort valg.

På Nyskolen ønsker vi å gi barnet ditt en bedre mulighet til å forstå hva det innebærer å være et aktivt medlem i samfunnet, og bli en som deltar og bidrar, og øver på å se seg selv som en del av fellesskapet, ikke bare som enkeltindivid. Dette krever et solid skole-hjem-samarbeid omkring barnets sosiale så vel som faglige utvikling.

Søk om skoleplass ved Nyskolen her.