Holi-feiring. Holi. Holipulver. Privat barneskole i Oslo. Demokratisk barneskole i Oslo. Skole for nysgjerrighet, lærelyst og livsglede.

Søknad om skoleplass


Å søke barnet sitt inn på en skole med et annet fokus enn den offentlige skolen er et stort og viktig valg.

På Nyskolen ønsker vi å gi barnet ditt en bedre mulighet til å forstå hva det innebærer å være et aktivt medlem i samfunnet, og bli en som deltar og bidrar, og øver på å se seg selv som en del av fellesskapet, ikke bare som enkeltindivid. Dette krever et solid skole-hjem-samarbeid omkring barnets sosiale så vel som faglige utvikling.

Søk om skoleplass ved Nyskolen her.

Som det fremgår av våre inntaksrutiner nedenfor, avsluttes vårt inntak i all hovedsak den 30. september. Søknader til inneværende skoleår som kommer inn etter dette vil normalt overføres til ventelisten for det neste skoleåret.  Vi tar ikke inn søkere til 10. trinn som ikke har gått på Nyskolen ett eller flere av de siste fire skoleårene.

Det er aldri for tidlig å søke plass for skolestartere. Vi har ventelister som fyller seg opp lenge før skolestart. Kom gjerne på ett av våre informasjonsmøter!

 

Våre inntaksrutiner gjennom året

 
August, informasjonsmøte for foresatte som vil høre mer om Nyskolen (prioritet for foresatte til skolestartere neste skoleår)

Oktober, informasjonsmøte for elever og foresatte som vil høre mer om Nyskolen og som søker plass i 8. trinn neste skoleår1. november, søknadsfrist for hovedinntak av 1. og 8. trinnselever.November, hovedinntak av elever til 1. og 8. trinn som skal starte i august neste år. Alle søkere til 1. og 8. trinn får et svar i form av inntak eller avslag. De som får avslag, fortsetter å stå på venteliste fram til etterfyllingsinntakene (1. april til 1. august).Desember, første besøksdag for elever som ble tatt inn i hovedinntaket

Februar, informasjonsmøte for foresatte som vil høre mer om Nyskolen

1. mars, søknadsfrist for å delta i etterfyllingsinntak

Mars, ventelistene settes opp til trinn med ledige plasser

Fra 1. april, etterfyllingsinntak til alle trinn med ledige plasser, med unntak av 10. trinn. Alle søkere får et svar i form av inntak eller avslag. De som får avslag, fortsetter å stå på venteliste fram til 1. august.

Juni, besøksdag for alle nye elever som skal starte i august

August – september, etterfylling av eventuelle ledige plasser for de som har ønsket å stå på venteliste etter skolestart, prioritet for 7.-9. trinn

30. september, inntaket avsluttes for alle unntatt søkere med prioritet etter punkt 5a eller 5b, c og d i vårt inntaksreglement